DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret430901

2014 Cilt 3 Sayı 4

2014 CİLT 3 SAYI 4

Editörlerden                                    

MAKALELER
 BU SAYININ TAMAMI
01. MESLEKİ EĞİTİMDE UZAKTAN EĞİTİM VE TOPLUMSAL ALGI
01. DISTANCE EDUCATION IN VOCATIONAL TRAINING AND SOCIETAL PERCEPTION
Prof. Dr. Mehmet Taşpınar
02. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BELİRLİ GÜN VE HAFTALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
02. OPINIONS OF TEACHERS OF TURKISH ABOUT IMPORTANT DAYS AND WEEKS: A QUALITATIVE RESEARCH
Öğr. Gör. Dr. Başak Karakoç Öztürk
03. ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN YORUMLANMASI
03. INTERPRETING LEARNING EXPERIENCES
Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu
04. WEBQUEST DESTEKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE ETKİSİ
04. THE EFFECT OF WEBQUEST-AIDED LEARNING APPOROACH ON THE STUDENTS RECEIVING SPECIAL EDUCATION
Dr. Buket Ballıel
05. ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ: BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITMALARI
05. INTRODUCTION TO EDUCATION RESEARCH COURSE: REFLECTIONS FROM PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS
Dr. Canan Cengiz, Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
06. TEKNİK VE MESLEK LİSELERİNDE MESLEK DERSLERİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
06. MANAGERS, TEACHERS, STUDENTS OPINIONS ON EFFECTIVENESS OF VOCATIONAL COURSES IN TECHNICAL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS
Doç. Dr. İlhan Günbayı, Asiye Tokel
07. İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE FRANSIZCA EĞİTİMİNDE FABL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ: LA FONTAINE- KARGA İLE TİLKİ
07. TEACHING FRENCH WITH FABLES IN PRIMARY LEVEL: LA FONTAINE- THE COW AND FOX
Dr. Senem Seda Şahenk Erkan
08. ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGILARI
08.PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS TOWARDS LIFE LONG LEARNING
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kılıç
09. OKULÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KENDİNİ DENETLEME BECERİLERİVE ÖFKE EĞİLİMLERİ
09. EFFORTFUL CONTROL AND DISPOSITIONAL ANGER IN PRE-SCHOOL CHILDREN
Doç. Dr. Kamile Demir, Özlem Erkal Çil
10. BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
10. THE VIEWS OF TEACHERS AND STUDENTS ABOUT PROJECT OF “THIS IS MY WORK”
Ahmet Bolat, Doç. Dr. Ahmet Bacanak, Yusuf Kaşıkçı,  Yard. Doç. Dr. Salih Değirmenci
11. OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞERLERE GÖRE YÖNETİMLERİ İLE YENİLİK YÖNETİMLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
11. TEACHERS OPINIONS ON SCHOOL ADMINISTRATORS’ ATTITUDES TOWARDSREVELATION MANAGEMENT AND MANAGEMENT IN VALUE
Doç. Dr. Türkan Argon, Mehmet İsmetoğlu, Buket İşeri
12. YANSITICI DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRME: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN YANSITICI GÜNLÜK TUTMA UYGULAMASININ ETKİLERİ
12. DEVELOPING REFLECTIVE THINKING: EFFECTS OF KEEPING REFLECTIVE JOURNALS WITH PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS
Dr. Canan Cengiz, Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
13. MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNİK LİDERLİK BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ
13. ANALYSIS OF TECHNICAL LEADERSHIP SKILLS OF VOCATIONAL AND TECHNICAL SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN TERMS OF TEACHERS’ OPINIONS
Yrd. Doç. Dr. Sevilay Şahin, Öğr. Gör. Gökçe Özdemir
14. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
14. INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE & ATTITUDE
Öğr. Gör. Uzm. Taşkın Taştepe, Prof. Dr. Neriman Aral
15. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINDA MOODLE PLATFORMUNUN KULLANILMASI İLE İLGİLİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
15. THE INVESTIGATION OF STAKEHOLDERS' VIEWS ON USE OF MOODLE IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT
Yrd. Doç. Dr. Tarık Kışla, Prof. Dr. Bahar Karaoğlan,  Ar. Gör. Gül Bozok Algin, Ar. Gör. Cemre Candemir
16. FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM İLE RENK DEĞİŞİMİ BAĞLAMINDA YENİ BİR DENEYSEL YÖNTEM
16. A NEW EXPERIMENTAL METHOD IN THIS CONTEXT OF THE CHANGE OF COLOR WITH PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGES
Dr. Soner Ergül
17. PROJE YAKLAŞIMINA DAYALI EĞİTİMİN BEŞ YAŞ (60-72 AY) ÇOCUKLARININ ÇİZİM BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
17. AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE PROJECT-BASED EDUCATION APPROACH ON THE DRAWING SKILLS OF 5-YEAR-OLD CHILDREN (60-72 MONTHS)
Yard. Doç. Dr. Şermin Metin, Prof. Dr. Neriman Aral
18. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DÜŞÜNCELERİ
18. COMMUNITY SERVICE COURSE FOR MUSIC TEACHERS THINK OF CANDIDATE
Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç
19. BİYOMEDİKAL ENSTRUMANTASYON EĞİTİMİNDE ANİMASYON DESTEKLİ YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE UZAKTAN EĞİTİMİN KARŞILAŞTIRILMASI
19. COMPARISION OF ANIMATION BASED FACE TO FACE EDUCATION AND DISTANCE EDUCATION IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION EDUCATION
Arş.Gör. Eda Akman Aydın, Nevin Kahraman, Prof. Dr. İnan Güler
20. DİJİTAL ROZETLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
20. DETERMINATION OF STUDENT OPINIONS ABOUT DIGITAL BADGES
Yrd. Doç. Dr. Serkan Yıldırım, Arş. Gör. Gürkan Yıldırım, Arş. Gör. Embiya Çelik, Abdulkadir Kara
21. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA “SANAT VE SANAT DALLARI” HAKKINDA FARKINDALIK KAZANDIRARAK DUYARLILIKLARINI ARTTIRMA PROJESİNİN “PROJE TABANLI ÖĞRETME” YÖNTEMİYLE AKTARILMASI
21. INCREASING THE SENSITIVITY OF PRE-SCHOOL CHILDREN THROUGH GIVING AWARENESS ON “ART AND FIELDS OF ART” BY USING THE “PROJECT BASED TEACHING METHOD”
Dr. Asude B. Dağal, Araş. Gör. Duygu Şallı
22. BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
22. INVESTIGATION OF BIOLOGY TEACHERS’ OPINION ABOUT REFLECTIVE THINKING
Mine Kır
23. EĞİTİMDE FATİH PROJESİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
23. AN INVESTIGATION OF TEACHERS’ VIEWS ON THE APPLICATION OF FATIH PROJECT IN ENGLISH CLASSES
Yrd. Doç. Dr. Seval Eminoğlu Küçüktepe, Arş. Gör. Yasemin Baykın
24. BİLGİ GRAFİĞİ (İNFOGRAFİK) OLUŞTURMA SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
24. STUDENT OPINIONS ABOUT INFOGRAPHICS DESIGN PROCESS
Yrd. Doç. Dr. Serkan Yıldırım, Arş. Gör. Gürkan Yıldırım, Arş. Gör. Embiya Çelik, Muharrem Aydın
25. “ROBERT HOOKE’UN GÖRDÜĞÜ HÜCRELER”: VİDEO
25. “CELLS OBSERVED BY ROBERT HOOKE”: VIDEO
Yrd. Doç. Dr. Gülcan Çetin, Miray Çalışkan
26. MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
26. EXAMINING ATTITUDES TOWARDS E-LEARNING AMONG THE STUDENTS OF TECHNICAL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL FOR GIRLS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç, Mina Şahingöz, Serap Ağa
27. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİNE İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ
27. PARENTS’ VIEWS ABOUT PERFORMANCE TASKS IN MATH COURSE AT MIDDLE SCHOOL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kandemir, Mustafa Ülker, Nadide Süren
28. POPÜLER MÜZİKLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
28. THE EFFECT OF POPULAR MUSIC ON PRE-SCHOOL CHILDREN
Melis Okumuş, Araş. Gör. Esen Karadağ
29. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
29. PRESCHOOL TEACHERS OPINIONS ABOUT PLAY
Yrd. Doç. Dr. Atiye Adak Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Oya Ramazan
30. FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
30. INVESTIGATION OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCIENCE AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON SCIENCE LABORATORY PRACTICE COURSES ACCORDING TO SOME VARIABLES
Doç. Dr. M. Zafer Balbağ, Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan
31. PISA SINAVI OKUMA OKURYAZARLIĞI ÖĞRETMEN KILAVUZU ÖNERİSİ
31. A PROPOSAL FOR THE PREPARATION OF PISA EXAM READING LITERACY TEACHER GUIDE
Doç. Dr. Murat Aşıcı, Doç. Dr. Z. Nurdan Baysal, Okut. Dr. Senem Seda Şahenk Erkan
32. ANAOKULLARINA DEVAM EDEN 6 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİNİN OKUL OLGUNLUKLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
32. EXAMINATION OF THE SOCIAL SKILLS EFFECTS ON THE SCHOOL READINESS OF THE 6 YEARS OLD PRE-SCHOOL CHILDREN
Arş. Gör. Hilal İlknur Tunçeli, Prof. Dr. Berrin Akman
33. İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ETKİLİ LİDERLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
33. REVIWEVING TEACHERS’ VIEW RELATED TO THE LEVEL  OF PRIMARY SCHOOL MANAGERS’ EFFECTIVE LEADERSHIP
Yrd. Doç. Dr. Birsel Aybek, Hediye Titiz,  Türker Gümüşay
34. İSTATİSTİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLARIN İSTATİSTİKSEL OKURYAZARLIĞA ETKİSİ: PROJE TABANLI ÖĞRENME
34. THE EFFECT OF NEW APPROACHS ON  STATISTICAL LITERACY:  PROJECT BASED LEARNING 
Yrd. Doç. Dr. Timur Koparan, Doç. Dr. Bülent Güven
35. ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
35. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE FRIENDSHIP QUALITY SCALE
Doç. Dr. Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Yrd. Doç. Dr. Ümran Akın
36. ERGENLERİN STRESLİ YAŞANTILARINA YÖNELİK EBEVEYN TEPKİLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ
36. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF THE PERCEIVED PARENTAL REACTIONS TO ADOLESCENT DISTRESS SCALE
Doç. Dr.  Dr. Ahmet Akın, Ahmet Özbay, Yrd. Doç. Dr. Ümran Akın
37. HİPOTEZ TEST ETME TEMELLİ FİZİKSEL/KİMYASAL DEĞİŞİM İLE RENK DEĞİŞİMİ İLİŞKİSİNİN ÖĞRETİMİ
37. THE TEACHING BASED ON THE TESTING OF HYPOTHESIS OF THE LINKAGE OF THE CHANGE OF COLOR WITH PHYSICAL/CHEMICAL CHANGES
Yrd. Doç. Dr. Soner Ergül
38. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ATOM” KAVRAMINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİ
38. THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF ATOM
Meryem G. Baybars, Doç. Dr. Hüseyin Küçüközer
39. “DinleİzleAnlat” DİNLEME VE KONUŞMA YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
39. THE DEVELOPMENT OF “ListenWatchTell” LISTENING AND SPEAKING COMPETENCY SCALE
Dr. Aliye Erdem, Doç. Dr. Mukaddes Erdem
40. FARUK NAFİZ’İN AKIN VE ÖZYURT OYUNLARININ TÜRK TARİH TEZİNE KATKISI AÇISINDAN İNCELEMESİ
40. THE STUDY ABOUT PLAYS OF FARUK NAFİZ AKIN AND ÖZYURT FROM WIEV OF CONTRIBUTION ON TURKISH HISTORY THESIS
Gülay Yurt
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS