DUYURU
2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar, makale gönderebilirsiniz.  İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam33
Toplam Ziyaret428423
Academindex
Idealonline
IAD
Google Scholar
ROOTINDEXING
arastirmax

Purpose and Scope

AMAÇ VE KAPSAM 

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and  Teaching) 
2012 yılında yayın hayatına başlamıştır. Üç ayda bir elektronik olarak yayımlanan, erişime açık, kör hakemli, uluslararası bir bilimsel dergidir.  Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında  olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanır.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı, yaşam boyu eğitimi ve öğrenmeyi geliştirmeyi, eğitim-öğretim süreçlerinde ve bu süreçleri etkileyen eğitimin tüm boyutlarında  çıktıların iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler.  Bu nedenle  eğitimle ilişkili  tüm alanlarda makale kabul edilen dergiye Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir.  Türkçe makalelerin TDK kurallarına uygun olarak yazılması esastır. 

Makalelerin hakem sürecine alınması için  derginin konu alanına uygun, özgün ve başka hiç bir yerde yayımlanmamış aday makalelerin dergi formatına uygun olarak hazırlanmış olması, %20'den az benzerlik raporu skoruna sahip olması ve  bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olduğunun belgelenmiş olması (etik kurul raporu) gerekir. Editör incelemesinden geçen aday makaleler iki hakeme yönlendirilir. İhtilaf halinde üçüncü hakeme gönderilen  makalelerin hakem değerlendirmesi sonrası yayın kararı editörler tarafından verilir. 

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and  Teaching)  ücretsiz bir dergidir. Makale yayınlamak için ücret alınmaz. Bununla birlikte derginin açık yayın politikasının sürdürülmesi ve yayınlanan makalelerin görünürlüğünün artırılması için Açık Erişim Ücretinin (Article Processing Charge – APC) yazarlar tarafından karşılanması yayın kurulunun yapacağı toplantı sonrası belirlenecek ve duyurulacaktır. 

PURPOSE AND SCOPE 

Journal of Research in Education and Teaching started its publication life in 2012. It is an open-access, peer-reviewed, international scientific journal published quarterly electronically. It is published four issues a year, in February, May, August and November.

Journal of Education and Training Research aims to contribute to the field of education in Turkey and in the world, to develop lifelong education and learning, and to contribute to the improvement of outputs in education and training processes and in all dimensions of education that affect these processes. For this reason, Turkish and English articles are accepted to the journal, which accepts articles in all fields related to education.
It is essential that Turkish articles are written in accordance with TDK rules.

In order for the articles to be included in the referee process, the original and unpublished candidate articles should be prepared in accordance with the journal format, have a similarity report score of less than 20%, and be documented in accordance with the principles of scientific research and publication ethics (ethics committee report) is required. Candidate articles that pass the editorial review are directed to two referees. After the referee evaluation of the articles sent to the third referee in case of conflict, the publication decision is made by the editors.

The Journal of Research in Education and Teaching is a free journal. There is no charge for publishing an article. In addition, in order to maintain the open publication policy of the journal and to increase the visibility of the published articles, the coverage of the Open Access Fee (APC) by the authors will be determined and announced after the meeting to be held by the editorial board.JRET'DE ARA

 

www.ijifactor.com
http://www.rootindexing.com

Rootindexing
http://oaji.net


http://sindexs.orgROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS