DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2016 Cilt 5 Özel Sayı 1

JRET 2016 ÖZEL SAYI 1 TAMAMI

2016 (Haziran) CİLT 5 ÖZEL SAYI 1

MAKALELER
01. SERBEST ZAMAN EGZERSİZ ANKETİNİN ADOLESAN ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
01. THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF LEISURE TIME EXERCISE QUESTIONNAIRE FOR ADOLESCENTS
Yrd. Doç. Dr. Tennur Yerlisu Lapa,  Yrd. Doç. Dr. Zehra Certel, Kıvılcım Kaplan, Arş. Gör.  Gül Yağar
02. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SERBEST ZAMAN ENGELLERİYLE BAŞ ETME, YAŞAM TATMİNİ VE VÜCUT ALGISININ İNCELENMESİ
02. EXAMINATION OF LEISURE NEGOTIATION, LIFE SATISFACTION AND BODY PERCEPTION IN UNIVERSITY STUDENTS
Yrd. Doç. Dr. Evren Tercan Kaas
03. YETİŞKİN EĞİTİMİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTMENLİK ROLLERİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖĞRENME KURAMI TEMELİNDE İNCELENMESİ
03. AN INVESTIGATION OF THE ROLES OF TRAINERS WORKING WITH ADULTS IN TERMS OF TRANSFORMATIVE LEARNING THEORY
Yrd. Doç. Dr. Ülkü Tosun, Meryem Bahar
04. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN OECD ÜLKE SIRALAMASI İLE İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN ÜLKE TERCİHLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
04. COMPARISION OF COUNTRY RANKING OF OECD WITH COUNTRY CHOICES OF PRIMARY SCHOOL MANAGERS RELATED TO INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY
Doç. Dr. İbrahim Çankaya, Engin Öztürk, Yağmur Sakar
05. OKUL MERKEZLİ YÖNETİME İLİŞKİN ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
05. PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS’ OPINIONS ABOUT SCHOOL BASED ADMINISTRATION
Doç. Dr. İbrahim Çankaya, Cemal Gün
06. GENÇ BİREYLERİN DİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE EYLEMLERİ AÇISINDAN DİN ÖĞRETİMİ PLANLAMALARI
06. RELIGIOUS EDUCATION PLANNING WITH RESPECT TO ATTITUDES AND ACTIONS OF YOUNG INDIVIDUALS REGARDING THE RELIGIOUS EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. M. Nur Pakdemirli
07. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ
07. EXPECTATION OF THE CONSTRUCTION SECTOR FROM VOCATIONAL SCHOOLS' STUDENTS
Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler
08. ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA ÖĞRENCİ PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ
08. EVALUATION OF STUDENT PROFILE WITH OVERVIEW OF INSTRUCTORS: MALATYA VOCATIONAL HIGH SCHOOL CASE
Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altuğ
09. KADIN VE EĞİTİM
09. WOMEN AND EDUCATION
Prof. Dr. Hacer Tor, Esra Ağlı
10. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ
10. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING COMPETENCE OF ENGINEERING FACULTYS STUDENTS; INONU UNIVERSITY ENGINEERING FACULTYS CASE
Öğr. Grv. Alper Tunga Özgüler, Öğr.  Grv. Kürşat Kaya, Öğr.  Grv. Buğra Kağızmanlı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altuğ
11. YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
11. FACTORS THAT AFFECT THE PREFERENCE TO HIGHER RELIGIOUS EDUCATON
Yrd. Doç. Dr. M. Nur Pakdemirli
12. MİLLİ TARİH ANLAYIŞI’NIN GÜNÜMÜZ TARİH EĞİTİMİNE KATKILARI
12. THE CONTRIBUTIONS OF NATIONAL HISTORY PERCEPTION TO CURRENT HISTORY EDUCATION
Dr. Tuncer Büyükkibar
13. ÖMER SEYFETTİN’İN BAZI HİKÂYELERİNDE DÖNEMİN EĞİTİM ANLAYIŞINDAKİ KİMİ AKSAKLIKLAR: İNSAN-MEKÂN
13. SOME TROUBLES IN THE UNDERSTANDING OF EDUCATION OF THE PERIOD IN SOMESTORIES OF ÖMER SEYFETTİN: HUMAN-SPACE
Arş. Gör. Serdar Demircan
14. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI COĞRAFYA KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA ANALİZİ
14. ANALYSIS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS TOWARDS SOME GEOGRAPHIC CONCEPTS THROUGH METAPHORS
Arş. Gör. M. Hanifi Şahin, Doç. Dr. Hüseyin Kaya
15. BİR CUMHURİYET AYDINI OLARAK ATTİLA İLHAN’IN FİKİRLERİNDE EĞİTİM OLGUSU
15. FACT OF EDUCATION IN ATTİLA İLHAN’S VIEW AS A REPUBLIC HIGHBROW
Öğr. Gör. Esra Bal Esen
16. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KARŞI TUTUMLARINA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN ETKİSİ
16. THE EEFFECT OF ATTITUDE SPORTS AGAINST UNIVERSITY STUDENTS' PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE
Dr. Hulusi Alp, Okt. Büşra Süngü
17. TEK EBEVEYNLİ ERGENLERDE ALGILANAN YALNIZLIK DÜZEYLERİYLE ÖFKE İFADE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
17. INVESTIGATION OF SINGLE PARENT RELATIONSHIPS IN ADOLESCENTS PERCEIVED LONELINESS AND ANGER
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Psi. Dan.  Esra Bayraktar
18. İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN REHBERLİK FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
18. DEVELOPING AN ATTITUDES SCALE FOR ELEMENTARY AND MIDDLE SCHOOL TEACHERS’ TOWARDS GUIDANCE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Uzm. Banu Abbasoğlu
19. DESEN EĞİTİMİNDE ÇİZİMİN “BİR DÜŞÜNME BİÇİMİ” OLARAK İNCELENMESİ
19. STUDY OF DRAWING IN DRAWING TRAINING AS “A WAY OF THINKING”
Arş. Gör. İbrahim Yıldız
20. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ CANLILAR KONUSUNA YÖNELİK ORİGAMİ İLE MODELLEMELERİ
20. THE MODELLING OF LIVING BEINGS WITH ORIGAMI BY PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES
Yrd. Doç. Dr. Zuhal Ünan, Zeynep Aksan, Doç. Dr. Dilek Çelikler
21. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİNMEYEN DEĞERİ BULMA PROBLEMLERİNİ ÇÖZERKEN KULLANDIKLARI STRATEJİLERİN İNCELENMESİ
21. INVESTIGATION OF PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ STRATEGIES IN SOLVING MISSING VALUE PROBLEMS
Öğr. Gör. Mutlu Pişkin Tunç
22. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ ÇOCUKLARINDA AKADEMİK BENLİK SAYGISI
22. ACADEMIC SELF-ESTEEM IN CHILDREN PROCEEDING EARLY CHILDHOOD EDUCATION WHO ARE 5-6 YEARS OLD
Doç. Dr. Gürbüz Ocak, Büşra Sarlık
23. BİR KİTAP İNCELEME ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ OLARAK NURHAN CANGAL “ARMONİ” KİTABININ İNCELENMESİ
23. AS A SAMPLE OF BOOK REVIEW STUDY THE BOOK ANALYZE OF NURHAN CANGAL’S “HARMONY”
Yrd. Doç. Dr. Serkan Özay, Doç. Dr. Ferit Bulut
24. TASARIM TARİHİ EĞİTİMİNDE YENİ YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR
24. NEW APPROACHES IN DESGIN HISTORY EDUCATION
Doç. Özden Pektaş Turgut
25. EĞİTİMDE YARATICILIK ÇALIŞMALARI: NELER BİLİYORUZ?
25. RESEARCHES ABOUT CREATIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION: WHAT DO WE KNOW?
Arş.  Gör.  Ayşe Gül Özaşkın, Doç. Dr. Ahmet Bacanak
26. YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNİN TESPİTİ
26. DETERMINATION OF CREATIVE THINKING ABOUT THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE SKILLS
Arş. Gör. Şeyma Bardak, Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu
27. ÖĞRENCİLERİN LİSE YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE OKULA BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
27. THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION OF QUALITY OF SCHOOL LIFE AND SCHOOL ENGAGEMENT LEVELS
Prof. Dr. Türkan Argon, Mehmet İsmetoğlu
28. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKRAN İLİŞKİLERİ ALGILARI İLE OKULA İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
28. THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS’ PEER RELATIONS AND THEIR ATTITUDE ABOUT SCHOOL
Prof. Dr. Türkan Argon,  Didem Çelik Yılmaz
29. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ZORBA DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİR GİRİŞİM PROGRAMI
29. AN INITATIVE PROGRAMME FOR PREVENTION OF BULLYING BEHAVIOR FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENT
Yrd. Doç. Dr. Arzu Akcan, Fatih Akcan, Öğr.  Gör.  Süreyya Sarvan
30. BİLSEM’NDE ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KAVRAMINA DAİR METAFORİK ALGILARI
30. METAPHORIC PERCEPTION OF MOTHERS AND FATHERS OF CHILDREN IN SCIENCE AND ART CENTERS (BILSEM) REGARDING THE GIFTED CHILD CONCEPT
Dilek Ünal, Yrd. Doç. Dr. Duygu Gür Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Eda Demirhan
31. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMAS ENGELLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
31. THE RELATIONSHIP BETWEEN CONTACT DISTURBANCES AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF UNIVERSITY STUDENTS
Yrd. Doç. Dr. Özlem Tagay, Doç. Dr. Firdevs Savi Çakar, Doç. Dr. Perihan Ünüvar
32. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYAL SORUN ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
32. INVESTIGATION IN TO THE EFFECTS OF VARIOUS VARIABLES ON SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES
Yrd. Doç. Dr. Seda Kerimgil Çelik
33. WEB-TABANLI GERÇEK- ZAMANLI İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE SANAL SINIF UYGULAMASI
33. VIRTUAL CLASS APPLICATION WITH TECHNOLOGY OF WEB-BASED REAL-TIME COMMUNICATION
Okt. Uğur Yıldız, Prof. Dr. M. Melih İnal,  Öğr. Gör.  Serdar Solak, Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık
34. YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE KULLANILAN ETKİLEŞİMLİ MOBİL UYGULAMALAR: DUOLINGO ÖRNEĞİ
34. INTERACTIVE MOBILE APPLICATIONS WHICH USED IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING: THE DUOLINGO EXAMPLE
Görkem Tılıç
35. TASARIM EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: ÇEVRİMİÇİ TAMAMEN UZAKTAN TASARIM EĞİTİMİ
35. NEW APPROACHES IN DESIGN EDUCATION: THE ENTIRELY ONLINE DISTANCE EDUCATION IN DESIGN
Uzm. Ahsen Öztürk
36. MİMARLIK EĞİTİMİ SÜRECİNDE STÜDYO İZLENİMLERİ
36. STUDIO OBSERVATIONS IN PROCESS OF ARCHITECTURAL EDUCATION
Arş. Gör. Elif Merve Yılmaz,  Doç. Dr. Mine Ulusoy
37. MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDE DENETİM STANDARTLARININ ETKİSİ
37. THE EFFECT OF AUDIT STANDARDS ON ACCOUNTING EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Aysel Güney
038. FİNANSAL EĞİTİM KAPSAMINDA “SİGORTA OKURYAZARLIĞI”
038. “INSURANCE LITERACY” WITHIN THE SCOPE OF FINANCIAL EDUCATION
Doç. Dr. Feride Hayırsever Baştürk
039. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN “ALTERNATİF TURİZM” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YARDIMIYLA ANALİZİ
039. ANALYSIS OF THE SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ PERCEPTION ON THE ISSUE OF ‘ALTERNATIVE TOURISM’ VIA METAPHORS
Araş. Gör. Mahmut Taş, Araş. Gör. İsmail Düz, Esra Ünlü
40. COGRAFYA EĞİTİMİNDE SAHA ÇALIŞMALARI İÇİN BİR ROTA ÖNERİSİ:  ISPARTA COĞRAFYA VE TURİZM GÜZERGÂHLARI
40. A ROTA OFFER FOR FIELD WORK IN GEOGRAPHY EDUCATION: THE ROUTE OF ISPARTA GEOGRAPHY AND TOURISM
Doç. Dr. Hüseyin Kaya, Araş. Gör. Mahmut Taş, Araş. Gör. İsmail Düz
41. ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
41. THE EVALUATION OF MIDDLE SCHOOLS CURRICULUMS IN TERMS OF INFORMATION, MEDIA AND TECHNOLOGY SKILL EDUCATION
Dr. Mesut Ünlü
42. KONİ KESİTLERİNİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE
42. ON THE TEACHING OF CONIC SECTION
Yrd. Doç. Dr. Şerife Yılmaz
43. FİZİK ÖĞRETİMİNDE SANAL LABORATUVAR DESTEKLİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
43. EVALUATION OF VIRTUAL LABORATORY BASED APPLICATIONS IN PHYSICS TEACHING
Özden Karagöz- Mırçık, Prof. Dr. Ahmet Zeki Saka
44. 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN VE OKUL KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
44. AN EVALUATION OF THE 5. AND 6. GRADE STUDENTS’ PERCEPTIONS ON THE CONCEPTS OF TEACHER AND SCHOOL
Doç. Dr. Fehime Nihal Kuyumcu, Araş. Gör. Dr. İsmail Özsarı

@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.

JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS