DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret430904

2016 Cilt 5 Sayı 2


2016 (Mayıs) CİLT 5 SAYI 2                                                                

Editörlerden                  

MAKALELER                                                      
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİNİN SANAL ORTAM TECRÜBESİ (İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
01. THE VIRTUAL ENVIRONMENT EXPERIENCE OF PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS COURSE (THE SAMPLE OF ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY)
Yrd. Doç. Dr. M. Hakan Özçelik, Yrd. Doç. Dr. N. Selcen Korkmazcan
02. YABANCI DİLDE KÜLTÜREL ZEKA
02. CULTURAL INTELLIGENCE IN FOREIGN LANGUAGE
Okt. Mehmet Kahraman
03. Z KUŞAĞI TARIMLA BULUŞUYOR
03. GENERATION Z ARE MEETING WITH AGRICULTURE
Dr. Gülhan Atagün, Nur Kobal Bekar,  Dr. Reyhan Karayel, Demet Çelik Ertekin, Şenay Murat Doğru, Cengiz Artık
04. MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KALİTE DÜZEYİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
04. STUDENT OPINIONS ON QUALITY LEVEL OF LECTURERS OF MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS
Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu
05. 15-29 YAŞ ARASI GENÇLERİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: ELAZIĞ İL ÖRNEĞİ
05. INVESTIGATION OF THE BOOK-READING HABITS OF YOUNG PEOPLE AGED 15-29: THE CASE OF THE PROVINCE OF ELAZIĞ
Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Begüm Barata,  Yrd. Doç. Dr. Evrim Çelebi
06. UZAKTAN EĞİTİM DERSİNİ ORTAK ALAN ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
06. COMPARISON OF THE SUCCESS ON COMMON ONLINE COURSES OF FORMAL AND DISTANCE EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS
Prof. Dr. Ali Güneş, Uzm. Göktuğ Güneş
07. 9.SINIF ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ
07. 9th GRADE GIFTED STUDENTS’ GEOMETRY PROBLEM-SOLVING STRATEGIES
Uzm. Mustafa Zeki Aydoğdu, Doç. Dr. Cenk Keşan
08. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
08. SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LEARNING AND THEIR COMPUTER USING HABITS
Doç. Dr. Ahmet Kara, Hatice Tekin, Dr. Ali Ünişen, Dr. Eyüp İzci
09. FRANSIZCA ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE HEDEFLER
09. OBJECTIVES IN TRANSLATOR TRAINING DEPARTMENTS
Dr. Ayşe Işık Akdağ
10. OKUL YÖNETİCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN YORDAYICISI OLARAK BİLGİ YÖNETİMİ YETERLİĞİ
10. KNOWLEDGE MANAGEMENT COMPETENCIES AS PREDICTOR OF SCHOOL ADMINISTRATORS’ PROBLEM- SOLVING SKILLS
Öğr. Gör. Hüseyin Akar
11. OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLİŞKİSİ
11. RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL PRINCIPALS
Doç. Dr.  Ali Rıza Terzi,  Arş. Gör. Hande Çelik
12. ÖĞRETİM BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILAR ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
12. DEVELOPING A SCALE FOR PERCEPTIONS OF TEACHING SKILLS
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Şahan
13. FEN ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME: ÖĞRENME ORTAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
13. BLENDED LEARNING IN SCIENCE INSTRUCTION: LEARNING ENVIRONMENT ASSESSMENT SCALE
Yrd. Doç. Dr. Özkan Yılmaz
14. SIFATLARA DAYALI KİŞİLİK TESTİ (SDKT): GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
14. PERSONALITY TEST OF ADJECTIVES (PTA): A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doç. Dr. Nadir Çeliköz, Nilüfer Şeker Sır
15. ATANMIŞ ADAY ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNCE BİÇİMLERİ BİLGİ DÜZEYLERİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ
15. THE KNOWLEDGE LEVEL OF ASSIGNED PROSPECTIVE TEACHERS ON THOUGHT FORMS:THE EXAMPLE OF KIRŞEHIR PROVINCE
Doç. Dr. Mehmet Taşdemir, Öğr. Gör. Figen Taşdemir, Şenol Keskin, Fatma Betül Erol Bektaş
16. ÖZEL OKULLARDA İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ İŞLEVLERİNDEN YÖNLENDİRME İŞLEVİNİN OKUL YÖNETİCİLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
16. EVALUATION OF GUIDANCE FUNCTION IN PRIVATE SCHOOLS AS A HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FUNCTION BASED ON SCHOOL MANAGER’S OPINIONS
Doç. Dr. Türkan Argon, Ayça Kaya
17. ÖZEL OKUL VELİLERİNİN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA OKUL İMAJI OLUŞTURMA
17. CREATING SCHOOL IMAGE IN ACCCORDANCE WITH PRIVATE SCHOOL PARENTS’ EXPECTATONS
Doç. Dr. Şenay Nartgün, Ayça Kaya
18. İLKOKULLARDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN ÖĞRETMENLERE YARARLILIĞI (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
18. THE BENEFITS OF IN-SERVICE TRAINING SEMINARS FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS (ELAZIG SAMPLE)
Yrd. Doç. Dr. Ezlam Pepeler,  Aysel Murat, Ezgi Akmençe
19. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN  ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER
19. EFFECTIVE FACTORS ON STUDENTS’ EDUCATION DEPARTMENT CHOICES AT VOCATIONAL SCHOOLS
Öğr. Gör. Şeyda İldan
20. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ 4-5 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN BENLİK KAVRAMI VE BAĞLANMA STİLLERİNİN ANNE DAVRANIŞLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
20. INVESTIGATION OF THE SELF-CONCEP AND THE ATTACHMENT STYLES OF 4-5-YEAR-OLD STUDENTS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR MOTHER BEHAVIOURS
Doç. Dr. Müge Yukay Yüksel, Uzm. Psi. Dan. Hacer Yıldırım Kurtuluş
21. ÖĞRETMENLERİN İNSAN İLİŞKİLERİ HAKKINDA ADAY ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
21. VIEWS OF PROSPECTIVE TEACHERS ON HUMAN RELATIONSHIP OF TEACHERS
Doç. Dr. Mehmet Taşdemir, Öğr. Gör. Figen Taşdemir,  Nursemin Buyuran,  Sonay Cesur
22. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ)
22. THE OPINIONS OF CLASSROOM TEACHERS ON IN-SERVICE TRAINING APPLICATIONS (ADIYAMAN SAMPLE)
Yrd. Doç. Dr. Ezlam Pepeler, Ahmet Keskin, Fethiye Ayhan
23. ÖĞRETMENLERİN OKULLARDAKİ DİSİPLİN UYGULAMALARI HAKKINDAÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ
23. VIEWS OF PROSPECTIVE TEACHERS ON DISCIPLINE RULES IN SCHOOLS
Doç. Dr. Mehmet Taşdemir, Öğr. Gör. Figen Taşdemir, Fatma Betül Erol Bektaş, Nursemin Buyuran, Sonay Cesur
24. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
24. ASSESSMENT OF VIEWS OF TEACHERS ABOUT THEIR TEACHING PROFESSION
Arş. Gör. Feyzi Kaysi, Doç. Dr. Aysun Gürol
25. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUMLARI VE KOPYA ÇEKME NEDENLERİ
25. TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS THE CHEATING AND THE REASONS FOR CHEATING
Öğr. Gör. Mine Çeliköz
26. OTİSTİK ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİYLE HAREKET EĞİTİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTELERİN İLİŞKİSİ
26. CORRECTION OF BEHAVIOR PROBLEMS IN CHILDREN WITH EDUCATION AND PHYSICAL ACTIVITY RELATIONSHIP OF ACTION
Dr. Hulusi Alp, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çamlıyer
27. ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN YÖNETİMİNDE ÜSTBİLİŞSEL DÜZENLEME
27. METACOGNITIVE REGULATION FOR MANAGEMENT OF LEARNING EXPERIENCES
Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu
28. OKUMA VE HİKÂYE ANLATIMINA DAYALI DİLDE YETERLİLİK KAZANIMI YÖNTEMİNİN UYGULANIŞI
28. APPLICATION OF TEACHING PROFICIENCY THROUGH READING AND STORYTELLING (TPRS) METHOD
Hilal İlhan, Doç. Dr. Ömer F. Tutkun
29. YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE ÜNİVERSİTELERİN GENİŞLEYEN ROLLERİ
29. CHANGE AND TRANSFORMATION COURSE IN HIGHER EDUCATION AND EXPANDING ROLE OF UNIVERSITIES
Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin, Prof. Dr. Reha Metin Alkan
30. FATİH PROJESİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI EĞİTİM TEKNOLOJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
30. EVALUATION OF THE FATİH PROJECT IN THE CONTEXT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL EDUCATION TECHNOLOGY POLICIES
Prof. Dr. Yüksel Kavak,  Güray Arık, Mehmet Çakır, Selçuk Arslan
31. ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI ANALİZ PLUGİNİ GELİŞTİRİLMESİ
31. THE DEVELOPMENT OF STUDENT ACHIEVEMENT ANALYSIS PLUGIN FOR LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS
Öğr. Gör. Mustafa Ali Akca, Arş. Gör. Rasim Önder, Arş. Gör. Hüseyin Talha Gülsoy
32. BYT PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARI DÜZEYLERİNİN MEZUN OLDUKLARI LİSELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
32. EVALUATION OF SUCCESS LEVELS OF COURSE – STUDENTS WHO STUDY BYT PROGRAM IN TERMS OF THEIR HIGH SCHOOL GRADUATIN
Öğr. Gör. Orhan Sevindik, Öğr. Gör. Cem Akopat
33. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİYLE İLGİLİ ÖĞRENCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ
33. STUDENT ATTITUDES BELIEFS AND KNOWLEDGE ABOUT BLENDED LEANING METHOD
Dr. Murat Akkuş, Doç. Dr. Yıldıray Keskin
34. ÖRGÜN ÖĞRETİM DERSLERİNİN MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANILARAK SUNULMASI DENEYİMİ
34. THE USAGE EXPERIENCE OF MOODLE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM IN FORMAL EDUCATION COURSE
Öğr. Gör. Serdar solak, Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık, Okt. Uğur Yıldız, Prof. Dr. M. Melih İnal
35. MOODLE İÇİN ÖĞRENCİNİN DERSE DEVAM KRİTERİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK BİR RAPORLAMA EKLENTİSİ GELİŞTİRME
35. DEVELOPMENT OF REPORTING ADD- IN FOR CONTROL OF STUDENT ATTENDANCE CRITERIA IN MOODLE
Prof. Dr. M. Melih İnal,  Okt., Uğur Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık, Öğr.Gör. Serdar Solak
36. ETKİLEŞİMLİ TAHTA VE TABLET BİLGİSAYARLA ÖĞRETİM YAPILAN BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRENME ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
36. EVALUATION OF LEARNING ENVIRONMENT THAT USED INTERACTIVE BOARD AND TABLET PC IN BIOLOGY COURSE
Yrd. Doç. Dr. Serap Tüfekçi, Hasan Akdeniz
37. WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA SIKLIĞININ DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
37. TEACHER OPINIONS REGARDING THE EFFECTS OF USAGE FREQUENCIES OF WEB 2.0 TECHNOLOGIES ON ACADEMIC SUCCESS 
Yrd. Doç. Dr. Agâh Tuğrul Korucu, Cem Sezer
38. SANAL ORTAMLARDAKİ ÖĞRENME DENEYİMLERİ İÇİN BİR ENFORMASYON ERİŞİM SİSTEMİ TASARIMI
38. DESIGNING AN INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM FOR LEARNING EXPERIENCES IN THE VIRTUAL ENVIRONMENTS
Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu
39. ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNDE CANLI DERS UYGULAMASI
39. IMPLEMENTATION OF LIVE COURSES IN THE UNIVERSITY ELECTRONIC ELECTIVE COURSES
Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık,  Öğr. Gör. Serdar Solak,  Prof. Dr. M. Melih İnal,  Okt. Uğur Yıldız
40. SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI
40. A SOFTWARE EDUCATIONAL MATERIAL ON SIGNAL FUNDAMENTALS
Öğr. Gör. Hakan Aydogan, Yrd. Doç. Dr. Selami Beyhan
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS