DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2015 Cilt 4 Sayı 3


2015 (1 Ağustos) CİLT 4 SAYI 3 

Editörlerden                                  

MAKALELER                                                      
 BU SAYININ TAMAMI
01. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI
01. ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS TO COMPUTER ASSISTED EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas, Yrd. Doç. Dr.  Bülent Alcı, Arş. Gör. Belkıs Karabıyık Çeri
02. MÜZİK  EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EŞLİK UYGULAMASI  VE UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ  
02. APPLICATION OF COMPUTER ASSISTED ACCOMPANIMENT IN MUSIC EDUCATION AND STUDENT VIEWS
Öğr. Gör. Dr.  Gözde Yüksel, Öğr. Gör. Önder Mustul
03. HESAPLAMALI TASARIM YAKLAŞIMININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNE ETKİSİ
03. THE IMPACT OF COMPUTATIONAL DESIGN APPROACH ON COMPUTER-AIDED DESIGN EDUCATION
Öğr. Gör. Sertaç Karsan Erbaş
04. ÇEVRİMİÇİ İŞİTME EĞİTİMİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI İNCELEMESİ
04. A COMPARATIVE STUDY ON ONLINE EAR TRAINING APPLETS
Yrd. Doç. Dr. M. Devrim Babacan
05. VERİ MADENCİLİĞİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE BİR UYGULAMA
05. DATA MINING AND AN APPLICATION IN ANADOLU UNIVERSITY OPEN EDUCATION SYSTEM
Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul
06. AKILLI EKRANLARDA MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI
06. MOBILE HEALTH APPLICATIONS IN SMART SCREEN
Öğr. Gör. Emel Güler, Prof. Dr. Gülsün Eby
07. GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN E-PORTFOLYO SİSTEMİNİN EĞİTİM YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE KATKILARI
07. THE CONTRIBUTIONS OF E-PORTFOLIO SYSTEM TO THE EDUCATION MANAGEMENT AND INSPECTION
Öğr. Gör. Dr. Esra Fıratlı
08. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN İLETİŞİM DERSİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
08. THE EFFECT OF COMUNICATION COURSE ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: THE SAMPLE OF TURGUTLU VOCATIONAL SCHOOL
Yrd. Doç. Dr. Zülfiye Acar
09. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE UYGULAMA DERSLERİNİN ÖNEMİNİN İRDELENMESİ
09. DISCUSSION OF THE IMPORTANCE OF PRACTICE COURSE IN VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Sibel Onat Hattap
10. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNDE STAJIN ÖNEMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
10. THE IMPORTANCE OF INTERNSHIP GIVEN ACCOUNTING EDUCATION IN VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION, ITS PROBLEMS AND SOLUTIONS
Yrd. Doç. Dr. Berna Demir
11. MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ
11. THE IMPORTANCE OF APPLIED SCIENCE IN ACCOUNTING EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Aysel Güney
12. YETİŞKİN EĞİTİMİ BAKIŞ AÇISIYLA ELGİNKAN VAKFI ÇALIŞMALARI
12. ELGINKAN FOUNDATION, WITH ADULT EDUCATION PERSPECTIVE
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kılıç
13. UZAKTAN İNGİLİZCE DERSİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
13. ANALYZING A DISTANCE EDUCATION ENGLISH COURSE IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Okut. Nazife Şen Ersoy
14. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME KAYGILARI İLE İNGİLİZCE ÖZYETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
14. THE INVESTIGATION OF HIGH-SCHOOL STUDENTS' ENGLISH LANGUAGE LEARNING ANXIETY AND SELF-EFFICACY BELIEFS
Doç. Dr. Aytunga Oğuz, Emine Akkaş Baysal
15. BULUT TABANLI UYGULAMALARIN KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK KULLANIMI
15. USAGE OF CLOUD-BASED APPLICATIONS AS PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT
Ayşe Peri Mutlu
16. ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA OYUNLAŞTIRMA: ROZET KULLANIMI
16. GAMIFICATION IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT: THE USE OF BADGE
Öğr. Gör. Can Güler,  Öğr. Gör. Emel Güler
17. YETİŞKİNLERİN DÜŞÜNCE HAYATINDA OLUMLU İZ BIRAKAN ÖĞRETMENLERİN ORTAK KİŞİLİK VE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ
17. COMMON PERSONALITY TRAITS AND BEHAVIOR OF TEACHERS WHO HAS POSITIVE LONG LASTING IMPRESSION IN ADULTS’ THINKING LIFE
Doç. Dr. Cengiz Şimşek,  Seniha Tuzluca
18. SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE İDEAL İLKOKUL ÖĞRENCİSİ NASIL OLMALIDIR? - ESENLER İLÇESİ ÖRNEĞİ-
18. HOW THE IDEAL PRIMARY SCHOOL STUDENTS WOULD BE FOR THE CLASSROOM TEACHERS?-FOR EXAMPLE ESENLER DISTRICT-
İlker Akgül
19. EVLİ BİREYLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
19. THE MARRIED INDIVIDUALS WITH PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISTIFACTION AND PROBLEM SOLVING SKILLS
Öğr. Gör. Hülya Gümüş
20. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DUYARLIKLARI İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
20. AN INVESTIGATION OF RELATION BETWEEN SELF COMPASSION AND  PERFECTIONISM AMONG PSYCHOLOGICAL GUIDENCE AND COUNSELING STUDENTS
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Psiklg. Hatice Büyükköse Tezcan
21. ÖĞRENME DENEYİMLERİ BAĞLAM MODELİ
21. LEARNING EXPERIENCES CONTEXT MODEL
Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu
22.  ÖĞRENME STİLLERİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ
22. INVESTIGATION OF THE THESIS ON LEARNING STYLES IN TURKEY
Arş. Gör. Neriman Ataseven,  Doç. Dr. Aytunga Oğuz
23. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE FİZİK DERSİNDEN BAŞARISIZLIKLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
23. VOCATIONAL TECHNICAL HIGH SCHOOL STUDENTS OF PHYSICAL SCIENCE BASIS OF COURSE VIEWS AND PHYSICS COURSE EVALUATION BY FAILURE FROM THE NEGATIVE FACTORS AFFECTING STUDENTS ' VIEWS
Dr. Mahmut Sarı
24. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SINAVSIZ GEÇİŞLE VE SINAVLA GELEN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
24. ASSESSMENT OF THE MATHEMATICAL SUCCESS OF THE STUDENTS ACCEPTED WITH OR WITHOUT AN ENTRANCE EXAMINATION TO VOCATIONAL SCHOOLS
Yrd. Doç. Dr. Seda Durukan,  Öğr. Gör. Meryem Aygün, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın,  Öğr. Gör. H. Zeki Diril
25. ÖĞRETMEN ADAYLARININ AHLAK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR KULLANIMLARI
25. USING METAPHOR OF PRESERVICE TEACHERS CONCERNING MORAL CONCEPTS
Doç. Dr. S. Armağan Köseoğlu
26. BEŞİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
26. TEACHERS’ VIEWS ON THE INSTRUCTIONAL PROGRAM OF 5TH GRADE MATHEMATICS
Sesil Özdal, Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas
27. GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERS KİTAPLARINDA TÜRK PİYANO ESERLERİNE YER VERİLME DURUMU
27. TURKISH PIANO WORKS IN THE SCHOOL OF FINE ARTS PIANO COURSE BOOKS
Tolga Güler, Doç. Dr. Ferit Bulut
28. ORTAOKUL 6. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
28. AN EVALUATION OF THE GUIDEBOOK FOR MUSIC TEACHERS INSTRUCTING 6TH CLASS OF SECONDARY SCHOOL
Doç. Dr. Damla Bulut
29. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, KAYNAŞTIRMA ÖĞRETMENİ VE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
29. THE METAPHORS DEVELOPED BY PRESERVICE SCIENCE TEACHERS CANDIDATES FOR THE CONCEPTS IN  “INCLUSIVE EDUCATION, INCLUSIVE TEACHER AND INCLUSIVE STUDENT“
Öğr. Gör. Gülşen Altıntaş, Öğr. Gör. Öznur Baykan, Emine Kahraman, S. Uğur Altıntaş
30. ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE SINAV TÜRLERİNİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE ÖLÇEKLENMESİ
30. SCALING THE TYPES OF TEST USING PAIRED COMPARISON METHOD ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHER CANDIDATES
Öğr. Gör. Esin Tezbaşaran
31. MESLEK YÜKSEKOKULU MATEMATİK MÜFREDATI İLE DGS SORULARI ARASINDAKİ KORELASYON
31. CORRELATION BETWEEN VOCATIONAL SCHOOL CURRICULUM OF MATHS AND QUESTION OF VERTICAL TRANSTATION EXAM
Öğr. Gör. Meryem Aygün, Yrd. Doç. Dr. Seda Durukan, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın, Öğr. Gör. H. Zeki Diril
32. GEORGES SEURAT VE SANAT EĞİTİMİNDEKİ YERİ: GÖRSEL ALGININ DOĞASIYLA VAR OLAN MEKÂNA İLİŞKİN BİR İNCELEME
32. GEORGES SEURAT AND THE PLACE IN ART EDUCATION: A STUDY INTO THE SPACE THROUGH THE NATURE OF VISUAL PERCEPTION
Arş. Gör. Dr. Aylin Beyoğlu
33. PROGRAM DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE BİREYSEL FARKLILIKLARIN ÖNEMİ
33. THE IMPORTANCE OF INDIVIDUAL DIFFERENCES IN PROGRAM EVALUATION
Çiğdem Candan, Berna Tuncer, Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas
34. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI: TARİHÇE VE GELİŞİM
34. PRACTICES OF DISTANCE EDUCATION FOR TEACHER TRAINING: HISTORY AND DEVELOPMENT
Prof. Dr. Yücel Gelişli
35. TERS-YÜZ EDİLMİŞ SINIFLAR
35. FLIPPED CLASSROOMS
Abdulkadir Karadeniz
36. İNTERNETTE “UZAKTAN ÖĞRETİM” İÇİN ARAMA
36. SEARCH FOR “DISTANCE LEARNING” ON THE INTERNET
Yrd. Doç. Dr. Serap Öztürk
37. AŞIRI BİLGİ ARTIŞININ BİLGİYE ERİŞİM SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
37. THE EFFECT OF INFORMATION OVERLOAD ON ACCESSING INFORMATION: ISTANBUL UNIVERSITY INFORMATICS DEPARTMENT CASE
Arş. Gör. Şebnem Özdemir, Prof. Dr. Sevinç Gülseçen
38. OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI İÇİN HAZIRLANMIŞ “ÇOCUK HAKLARI” TEMALI PANO UYGULAMALARI (PİLOT ÇALIŞMA)
38. CHILD RIGHTS THEMED BOARD DESIGNS FOR PRESCHOOL CHILDREN (PILOT STUDY)
Arş. Gör. Gamze Bilir Seyhan, Yrd. Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever
39. 60-68 AYLIK ÇOCUKLARA İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA “İLETİŞİM BECERİLERİ PROGRAMININ” ETKİSİNİN İNCELENMESİ
39. THE EFFECT OF THE “COMMUNICATION SKILLS PROGRAMME” ON THE ACQUISITION OF COMMUNICATION SKILLS IN 60-68 MONTHS OLD CHILDREN
Prof. Dr. Alev Önder, Dr. Asude Balaban Dağal, Arş. Gör. Duygu Şallı
40. BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ
40. THE EXAMINATION OF SOCIAL STUDIES CURRICULUM OBJECTIVES BASED ON REVISED BLOOM’S TAXONOMY
Doç. Dr. Soner Mehmet Özdemir, Arş. Gör. Serhat Altıok, Nurcan Baki
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS