DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret430904

2016 CİLT 5 Sayı 12016 (01 Şubat) CİLT 5 SAYI 1 

Editörlerden                           

MAKALELER                                                      
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
01. MUSIC PROSPECTIVE TEACHERS’ OPINIONS ABOUT INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN COURSE
Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç
02. BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EDMODO KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
02. EXAMINATION OF OPINIONS OF CEIT TEACHER CANDIDATES REGARDING THE USAGE OF EDMODO
Arş. Gör. Habibe Kazez, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Bahçeci
03. WEB DESTEKLİ VE ETKİNLİK TEMELLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME MATERYALİ GELİŞTİRİLMESİ
03. ACTIVITY BASED AND WEB SUPPORTED MEASUREMENT AND ASSESSMENT MATERIAL DEVELOPMENT
Dr. Murat Çetinkaya, Doç. Dr. Erol Taş
04. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
04. THE MATERIALS AND TEACHING METHODS USED IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: TEACHER AND STUDENT’ VIEWS
Doç. Dr. Selami Yangın, Didar Rübeyda Kaya
05. ÖĞRETMEN ADAYLARININ “FEN EĞİTİMİNDE MATEMATİĞİN KULLANILMASI”İ LE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI
05. PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ON “USING MATHEMATICS IN SCIENCE EDUCATION”: A METAPHOR ANALYSIS STUDY
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Deringöl, Doç. Dr. Dilek Ç.Gülten
06. ÖĞRENME STRATEJİSİ TEMELLİ ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİSİ TERCİHLERİNE VE BİLİŞSEL YÜKLENMELERİNE ETKİSİ
06. THE EFFECT OF LEARNING STRATEGY BASED ONLINE ACTIVITIES ON STUDENTS' LEARNING STRATEGY CHOICES AND COGNITIVE LOAD
Dr. Mesut Ünlü, Doç. Dr. Serçin Karataş
07. UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDE BİGBLUEBUTTON KULLANILABİLİRLİĞİNİN YÖNETİMSEL VE PERFORMANS AÇISINDAN İNCELENMESİ
07. THE STUDY OF USABILITY FOR BIGBLUEBUTTON IN DISTANCE LEARNING IN TERMS OF MANAGEMENT AND PERFORMANCE
Öğr. Gör. Mustafa Ali Akca
08. UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA KULLANILAN GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE ETKİLERİ (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
08. EFFECTS OF THE USING VISUAL STUDY MATERIALS ON TEACHING: ANADOLU UNIVERSITY CASE
Doç. Dr. Feyyaz Bodur
09. MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
09. THE EFFECTS OF THE REGULATIONS RELATED WITH ETHICS ON AN ACCOUNTING EDUCATION IN ACCOUNTANCY
Yrd. Doç. Dr. Aysel Güney
10. BİYOMETRİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE YÜZ TANIMAYA DAYALI ÇEVRİMİÇİ SINAV SİSTEMİ
10. BIOMETRIC SECURITY SYSTEMS AND FACE RECOGNITION BASED ONLINE EXAM SYSTEM
Zihni Kaya, Prof. Dr. Ali Güneş
11. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMDE KESİNTİSİZ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KULLANIMI
11. USE OF SEAMLESS LEARNING APPROACH IN OPEN AND DISTANCE EDUCATION
Uzm. Erkan Yetik, Yrd. Doç. Dr. Nilgün Özdamar Keskin
12. UZAKTAN EĞİTİM İLE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
12. STUDENTS' VIEWS REGARDING TEACHING STATISTICS WITH DISTANCE EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Emine Cabı,  Yrd. Doç. Dr. Gönül Kurt Erhan
13. ÖĞRETMENLERİN SANAL MÜZELERE DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
13. AN INVESTIGATION OF TEACHERS’ OPINIONS ABOUT VIRTUAL MUSEUMS
Doç. Dr. Serçin Karataş, Arş. Gör. Ayşe Yılmaz, Arş. Gör. Gülsüm Kapanoğlu, Arş. Gör. Murat Meriçelli
14. EĞİTİM FAKULTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜ KİŞİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
14. DETERMINATION OF EDUCATION FACULTY STUDENTS’ MULTICULTURAL PERSONALITY LEVEL
Arş. Gör. Muhammet Hanifi Şahin, Yrd. Doç. Dr. Emin Kılınç          
15. WEB TABANLI EĞİTİM PLATFORMLARININ KULLANILABİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KHAN ACADEMY ÖRNEĞİ
15. EVALUATING USABILITY OF WEB BASED EDUCATION PLATFORM: THE CASE OF KHAN ACADEMY
Uzm. Esra Parlak
16. OKUL ÖNCESİ KURUMLARA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ İLKOKUL HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
16. 5-6 YEAR OLD PRESCHOOL CHILDRENS IDEAS ABOUT PRIMARY SCHOOL
Arş. Gör. Duygu Şallı
17. AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
17. COMPARISON OF TURKISH TEXTBOOKS TAUGHT IN THE OPEN AND FORMAL SECONDARY SCHOOLS
Dr. Yıldız Yenen Avcı
18. ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE HAZIR BULUNUŞLUKLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
18. INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ PERSONAL INNOVATIVENESS AND READINESS FOR ONLINE LEARNING
Dr. Raziye Demiralay, Dr. Esma Aybike Bayır, Dr. Mehmet Fikret
19. AÇIK ÖĞRETİM SİSTEMİ TELEVİZYON PROGRAM TASARIMINDA YENİ UYGULAMALAR
19. NEW APPLICATIONS OF TELEVISION PROGRAM DESIGN IN OPEN EDUCATION SYSTEM
Yrd. Doç. Dr. Ufuk Küçükcan
20. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
20. TECHNOLOGY INTEGRATION INTO SOCIAL STUDIES TEACHING
Arş. Gör. Mahmut Taş, Arş. Gör. İsmail Düz
21. AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI TAM STÜDYO SINIFININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK BAŞARISINA ETKİSİ 
21. THE EFFECTS OF ACTIVE LEARNING TECHNIQUES IMPLEMENTED IN A FULL STUDIO CLASS ON PRE-SERVICE TEACHERS’ PHYSICS ACHIEVEMENT
Arş. Gör. V. Nilay Kırtak Ad, Doç. Dr. M. Sabri Kocakülah
22. 1927 İLK MEKTEPLERİN MÜFREDATI “EŞYA” DERSİ PROGRAMI
22. 1927 THE FIRST SCHOOL CURRICULLA “COURSE OF GOODS” PROGRAM
Yrd. Doç. Dr. Nuray Zan, Yrd. Doç. Dr. Aydın Efe, Yrd. Doç. Dr. Burcu Umut Zan
23. SİGORTACILIK ALANINDA YÜKSEKLİSANS, DOKTORA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ VE MEVCUT DURUM
23. NEED TO POSTGRADUATE AND DOCTORATE PROGRAMS ON INSURANCE, CURRENT SITUATION
Doç. Dr. Feride Hayırsever Baştürk
24. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ
24. THE ANALYSIS OF STUDENTS’ VIEWS TOWARDS THE CHANGES IN TRANSITION SYSTEM TO THE SECONDARY SCHOOLS
Erkan Özkan, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş
25. ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNİN KAMPÜS DIŞI ERİŞİM HİZMETİNİN KULLANICILAR TARAFINDAN FARKINDALIĞI
25. AWARENESS OF UNIVERSITY LIBRARIES USERS ABOUT OFF-CAMPUS SERVICES
Yrd. Doç. Dr. Burcu Umut Zan
26. TÜRKİYE’DE 2003-2013 YILLARI ARASINDA UYGULANAN YABANCI DİL EĞİTİMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ
26. THE ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION POLICIES IN TURKEY DURING 2003- 2013
Arş. Gör. Esra Seyratlı Özkan, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, Yrd. Doç. Dr. Celal Gülşen
27. LİSE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) PROJESİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ VE PROJE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
27. HIGH SCHOOL TEACHERS’ UTILIZATION LEVELS AND OPINIONS ON THE EDUCATION INFORMATION TECHNOLOGIES NETWORK (EBA) PROJECT
Arş. Gör. Abdullah Türker, Öğr. Gör. Cansel Güven
28. TASARIM STÜDYOSUNA TEKNOLOJİNİN ENTEGRASYONU: SANAL TASARIM STÜDYOSU
28. INTEGRATION OF TECHNOLOGY IN DESIGN STUDIO: VIRTUAL DESIGN STUDIO
Uzm. Ahsen Öztürk
29. ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK YAŞANTILARI
29. EXPERIENCES OF MIDDLE AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS REGARDING INTERNET USAGE
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Serkan Abdüsselam
30. AİLE VE OKULLA İLGİLİ BAZI DEĞİŞKENLERİN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE GÖZLENEN MATEMATİK KAYGISIYLA İLİŞKİSİ
30. THE RELATIONSHIPS BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS' MATHEMATICS ANXIETY AND SOME VARIABLES RELATED TO SCHOOL AND FAMILY
Uzm. Psk. Dan. Ümit Pekdemir, Arş. Gör. Dr. Fatma Altun, Prof. Dr. Hikmet Yazıcı
31. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
31. A CASE STUDY RELATED TO TURKISH EDUCATION SYSTEM
Arş. Gör. Erdem Hareket, Arş. Gör. Erdi Erdoğan, Doç. Dr. Hakan Dündar
32. KIRSAL KESİMLERDE OKUYAN 21. YÜZYIL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ
32. STUDENTS OF THE 21ST CENTURY WHO ARE LIVING AT COUNTRYSIDE’S LEVEL OF USING TECHNOLOGY
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Can Şahin,  Arş. Gör. Nihan Arslan Namlı,   Öğr. Gör. Sinan Schreglmann
33. İŞBİRLİKİ ÖĞRENME YÖNTEMİ VE OYUN ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
33. THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING METHOD AND GAMING ACTIVITIES OF SOCIAL ANXIETY LEVEL IN PRESCHOOL CHILDREN
Dr. Hulusi Alp
34.  9. SINIF FİZİK DERSİ DERS NOTLARININ SENARYOLAŞTIRILMASI: KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİ ÖRNEĞİ
34. DESIGNING SCREENPLAYS OF 9TH GRADE PHYSICS LESSON MATERIAL: SAMPLE OF FORCE AND MOTION UNIT
Arş. Gör. Mahmut Kantar, Prof. Dr. Mevlüt Doğan
35. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
35. INVESTIGATION OF THE SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ VIEW AND COMPETENCY TO TEACHING METHODS AND TECHNIQUES
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Okur Akçay, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akçay, Yrd. Doç. Dr. Murat Kurt
36. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM, BİLİM İNSANI VE ÖĞRETMEN KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFOR ALGILARININ İNCELENMESİ
36. SECONDARY SCHOOL STUDENTS SCIENCE, SCIENTIST AND TEACHER PERCEPTION ON THE CONCEPTS OF METAPHOR STUDY
Nalan Uslu, Yrd. Doç. Dr. Aysel Kocakülah, Prof. Dr. Hülya Gür
37. KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFYA EĞİTİMİNE GETİRİLERİ
37. BENEFIT FROM GLOBALIZATION UPON GEOGRAPHY EDUCATION IN TURKEY
Dr. Rüştü Ilgar
38. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
38. A STUDY ON THE REASONS OF SOCIAL NETWORK USE BY THE UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF THE SAFRANBOLU VOCATIONAL SCHOOL
Zeynep Diker, Mehmet Uçar
39. 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL EĞİTİMDEKİ ASTRONOMİ KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
39. VIEWS OF THE 8TH GRADE STUDENTS’ ABOUT THE ASTRONOMY SUBJECTS THROUGH THEIR PRIMARY EDUCATION LIFE
Doç. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu, Ahmet Bolat, Yusuf Kaşıkçı, Yrd. Doç. Dr. Salih Değirmenci
40. OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIĞI “ÇOCUK HAKLARI” TEMALI VELİ BİLGİLENDİRME PANOLARINDAN ÖRNEKLER
40. SAMPLES OF CHILD RIGHTS THEMED PARENT INFORMING BOARDS PREPARED BY PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES
Arş. Gör. Gamze Bilir Seyhan, Yrd. Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS