DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret430900

2017 Cilt 6 Sayı 1


2017 (HAZİRAN) CİLT 6  ÖZEL SAYI 1 

Editörlerden 

MAKALELER 
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. FEN ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMA KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BİR DERLEME
01. A REVIEW OF STUDIES CONDUCTED IN CREATIVE DRAMA IN TURKISH SCIENCE TEACHING
Prof. Dr. Özden Tezel, Emine Sarıkahya
02. FEN ÖĞRETİMİNDE GEZİ GÖZLEM YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDAN BİR DERLEME
02. A REVIEW OF STUDIES CONDUCTED IN THE USE OF THE TRAVEL OBSERVATION METHOD IN TURKISH SCIENCE TEACHING
Prof. Dr. Özden Tezel, Duygu Güven
03. MESLEK YÜKSEKOKULUNDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK BÖLÜMLER ÖRNEĞİ
03. VOCATIONAL HIGH SCHOOL TECHNOLOGY USE: SAMPLE OF MALATYA VOCATIONAL SCHOOL TECHNICAL DEPARTMENTS
Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Okt. Müslüm Aydın
04. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR KULLANIMI: MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
04. STUDENTS IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL USING COMPUTER: MALATYA VOCATIONAL SCHOOL
Okt. Müslüm Aydın, Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı
05. TEKNOLOJİK MATERYALLERİN KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
05. USE AND EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL MATERIALS: THE SAMPLE OF INONU UNIVERSITY ARAPGIR VOCATIONAL SCHOOL
Öğr. Gör. Dursun Özgüler, Öğr. Gör. Derya Özgüler, Okt. Murat Ulaş, Gör. Alper Tunga Özgüler
06. TÜRKİYE’DE ARCS MOTİVASYON MODELİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDAN BİR DERLEME
06. A REVIEW FROM ARCS MOTIVATION MODEL APPLICATIONS IN TURKEY
Prof. Dr. Özden Tezel, Faika Soytürk
07. TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ
07. A STUDY ABOUT TEXTILE SECTOR EXPECTATION FROM VACATIONAL HIGH SCHOOL
Öğr. Gör. Naci Bulur, Öğr. Gör. Murat Ulaş, Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş
08. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMETİÇİ EĞİTİM FALİYETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (MUŞ İLİ ÖRNEĞİ)
08. THE OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS ON IN-SERVICE TRAINING EDUCATIONAL ACTIVITIES (MUŞ SAMPLE)
Yrd. Doç. Dr. Ezlam Pepeler, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Özbek, Okt. Yahya Adanır, Okt. Yılmaz Kılavuz
09. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MESLEKİ EĞİTİMİNDE PAZARLAMA EĞİTİMİNDE UYGULAMANIN ÖNEMİ: EGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
09. THE IMPORTANCE OF APPLIED MARKETING EDUCATION IN THE ELECTRIC-ELECTRONIC VOCATIONAL TRAINING: THE CASE OF EGE VOCATIONAL SCHOOL
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Berkant Selek, Yrd. Doç. Dr. Ece Nüket Öndoğan
10. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME TUTUMLARI İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
10. PROSPECTIVE TEACHERS’ MATHEMATICS PROBLEM SOLVING ATTITUTES AND THEIR BELIEFS IN THEIR SELF-EFFICACY OF MATHEMATICS PROBLEM SOLVING
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Deringöl, Doç. Dr. Dilek Çağırgan Gülten
11. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN DİSİPLİNLERARASI DERS TASARIMLARI VE DEĞERLENDİRMELERİ
11. INTERDISCIPLINARY COURSE DESIGNS AND EVALUATIONS OF TEACHER CANDIDATES REGARDING THE MATHS EDUCATION
Doç. Dr. Dilek Çağırgan Gülten, Arş. Gör. Esra Ceran
12. 21.YÜZYIL BECERİLERİNE AİT VERİ KAYNAKLARININ ANALİZİ
12. ANALYSIS OF RESOURCES ON 21ST CENTURY SKILLS
Prof. Dr. Gülay Ekici, Ömer Faruk Abide, Yusuf Canbolat, Arş. Gör. Aysun Öztürk
13. FeTeMM EĞİTİMİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BİR DERLEME
13. A REVIEW OF STUDIES ON STEM EDUCATION IN TURKEY
Prof. Dr. Özden Tezel, Havva Yaman
14. TÜRKİYE’DE ARGÜMANTASYONA DAYALI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARINDAN BİR DERLEME
14. A REVIEW OF ARGUMENTATION BASED SCIENCE EDUCATION STUDIES IN TURKEY
Prof. Dr. Özden Tezel, Arş. Gör. Gözde Yılmaz
15.TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENME ALGISINI BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
15. A RESEARCH ON THE DETERMINANTS OF THE MOBILE LEARNING PERCEPTIONS OF TEACHERS IN TURKEY
Öğr. Gör. Mustafa Baysal, Öğr. Gör. Canan Armağan, Öğr. Gör. Kudret Armağan
16. MUHASEBE VE FİNANS SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ
16. ACCOUNTING AND FINANCE SECTOR'S VOCATIONAL SCHOOL EXPECTATIONS FROM STUDENTS
Öğr. Gör. Derya Özgüler, Öğr. Gör. Dursun Özgüler, Öğr. Gör. Kasım Uğur Karataş, Okt. Murat Ulaş
17. İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ
17. THE EFFECT OF PROJECT BASED ACTIVITIES WITH COOPERATIVE LEARNING METHOD ON STUDENTS IN PHYSICS COURSE
Öğr. Gör. Dr. Canel Eke, Prof. Dr. Selma Moğol
18. BİLGİLENDİRME TASARIMI VE EĞİTİMDEKİ YERİ
18. INFORMATION DESIGN AND PLACE IN EDUCATION
Doç. Tevfik İnanç İlisulu
19. ORD. PROF. ENVER ZİYA KARAL’IN TARİH ANLAYIŞI VE NEDEN NASILCI TARİH YAZIMINA KATKILARI
19. PROFESSOR IN ORDINARIUS ENVER ZIYA KARAL’S HISTORY UNDERSTANDING AND HIS SUPPORT TO WHY-HOW HISTORY WRITING METHOD
Dr. P. Bnb. Tuncer Büyükkibar
20. KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÇOKLU ZEKA VE FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
20. EVALUATING TEACHERS' VIEWS ABOUT MULTIPLE INTELLIGENCES AND DIFFERENTIATED INSTRUCTION PRACTICES IN INCLUSIVE CLASSES
Arş. Gör. Tuğba Pürsün, Yrd. Doç. Dr. Erkan Efilti
21. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
21. MUSIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS’ OPINIONS ON PIANO COURSE
Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç
22. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TAM STÜDYO MODELİNE DAİR GÖRÜŞLERİ
22. PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE FULL STUDIO MODEL
Arş. Gör. Dr. V. Nilay Kırtak Ad, Prof. Dr. M. Sabri Kocakülah
23. FİZİK EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME SINIFLARI
23. ACTIVE LEARNING CLASSROOMS IN PHYSICS EDUCATION
Arş. Gör. Dr. V. Nilay Kırtak Ad, Prof. Dr. M. Sabri Kocakülah
24. TEKSTİL VE GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SEKTÖRDEN BEKLENTİLERİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT MYO ÖRNEĞİ)
24. EXPECTATIONS OF TEXTILE AND CLOTHING PRODUCTION TECHNOLOGY PROGRAMMES STUDENTS FROM PRIVATE SECTOR YEŞİLYURT VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF INONU UNIVERSITY
Öğr. Gör. Naci Bulur, Öğr. Gör. Murat Ulaş, Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş   
25. ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

25. AN EXAMINATION OF THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP IN TEACHER'S CANDIDATES

Doç. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, Murat Şahin
26. TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGISI NEDENLERİ VE DÜZEYLERİ
26. SPEECH ANXIETY AND LEVELS OF FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH LANGUAGE
Enes Malik Solak, Doç. Dr. Fatih Yılmaz
27. YAŞAM TEMELLİ ISI VE SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ
27. EFFECTOF CONTETEXT BASED HEAD AND   TEMPERATURE  UNIT TEACHING ON GRADE EIGHT STUDENTS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING 
Yrd. Doç. Dr. Aysel Kocakülah, Hakan Can
28. HAREKETLİ UYGULAMALARIN MİMARLIK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
28. USE OF KINETIC PRACTICES IN ARCHITECTURE EDUCATION
Öğr. Gör. Sertaç Karsan Erbaş
29. DENETMENLERİN KURUM TEFTİŞ RAPORLARININ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
29. INVESTIGATION OF PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THE INSPECTORS OF THE AUTHORITY INSPECTION REPORTS
Doç. Dr. Süleyman Karataş, Sertaç Kahya
30. İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN PARÇALANMIŞ AİLEYE SAHİP ÖĞRENCİLERLE YAŞADIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ
30. INVESTIGATION OF PROBLEMS EXPERIENCED BY BROKEN PARENTS WITH STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL ADMINITRATORS
Doç. Dr. Çiğdem Apaydın, Osman Gebizli
31. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ve DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
31. TEACHER VIEWS ABOUT SCIENCE TEACHERS BASED on MULTIPLE INTELLIGENCES AND THE INTERDISCIPLINARY APPROACH
Prof. Dr. Özden Tezel, Kübra Çelik Karacalı
32. ÜNİVERSİTELERDE SOSYAL MEDYA KABULÜ
32. SOCIAL MEDIA ADOPTION IN THE STATE UNIVERSITY
Öğr. Gör. Kudret Armağan, Öğr. Gör. Mustafa Baysal, Öğr. Gör. Canan Armağan
33. SAĞLIK PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
33. HEALTH STAFF BURNOUT LEVELS AND EFFECTIVE FACTORS ANALYSIS: EXAMPLE OF A  PUBLIC HOSPITAL
Öğr. Gör. Canan Armağan, Öğr. Gör. Mustafa Baysal, Öğr. Gör. Kudret Armağan
34. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİMİT İLE İLGİLİ KAVRAMSAL YAPILARININ İNCELENMESİ
34. INVESTIGATION OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ CONCEPTUAL STRUCTURE ABOUT LIMIT
Öğr. Gör. Selva Büşra Turan, Doç. Dr. Ahmet Erdoğan
35. OKUL YÖNETİCİLERİNİN NASIL ÖĞRETMENLER İSTEDİKLERİNE İLİŞKİN  GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
35. EXAMINATION OF THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS  ABOUT WHAT KIND OF TEACHERS THEY WANT
Prof. Dr. Erten Gökçe, Yrd. Doç. Dr. Aliye Erdem
36. MÜZİK GELİŞİMİ VE ÖĞRENMEDE SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAM
36. THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF MUSICAL DEVELOPMENT AND LEARNING
Doç. Dr. Gökmen Özmenteş, Arş. Gör. Fulya Adızel
37. GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
37. AN INVESTIGATION ON FINE ARTS HIGH SCHOOLS PIANO COURSE TEACHING PROGRAMS
Doç. Dr. Damla Bulut, Yasemin Gülsoy
38. MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ (ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ)
38. PROFESSIONAL BURNOUTS OF MUSIC TEACHERS (ANTALYA EXAMPLE)
Ulaş İnci, Doç. Dr. Sabahat Burak
39. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
39. A STUDY ON INDIVIDUAL INSTRUMENT STUDY HABITS OF MUSIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS (SAMPLE OF KONYA CITY)
Yrd. Doç. Dr. Ezgi Babacan, Yrd. Doç. Dr. Gözde Yüksel, Doç. Dr. Onur Küçükosmanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Devrim Babacan
40. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALGI ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
40. A STUDY ON PRESERVICE TEACHERS' INSTRUMENT STUDY METHODS (SAMPLE OF KONYA CITY)
Yrd. Doç. Dr. Gözde Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Ezgi Babacan, Doç. Dr. Onur Küçükosmanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Devrim Babacan
41. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO EĞİTİMİNDE BAŞARI ALGISINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
41. MUSIC DEPARTMENT STUDENTS' REVIEWS ON PERCEPTION OF SUCCESS IN PIANO EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Ezgi Babacan, Yrd. Doç. Dr. M. Devrim Babacan
42. BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ
42. EXPECTATION OF IT SECTOR FROM DEPARTMENT OF COMPUTER TECHNOLOGY STUDENTS
Öğr. Gör. Mehmet Bilal Er, Öğr. Gör. Alper Tunga, Özgüler
43. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE BİLİNÇLİLİK DÜZEYİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
43. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING AND CONSCIOUSNESS LEVEL OF ENGINEERING FACULTY STUDENTS: HARRAN UNIVERSITY SAMPLE
Öğr. Gör. Mehmet Bilal Er, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS