DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret430902

2017 Cilt 6 Sayı 4

2017 (KASIM) CİLT 6 SAYI 4

Editörlerden 

MAKALELER 
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLER İLE BAZI LİSANS PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERE GEOMETRİK– MEKANİK OYUNLAR UYGULAMA ÖRNEKLERİ
01. GEOMETRICAL– MECHANICAL GAMES APPLICATION EXAMPLES TO STUDENTS AT SCIENCE TEACHING PROGRAMS AND SOME OTHER UNDERGRADUATE PROGRAMS
Öğr. Gör. Dr. İbrahim Yüksel, Öğrt. Muhammed Ali Savaş, Öğrt. Timur Demirci, Öğr. Gör. Coşkun Atağ, Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ziya Duman, Arş. Gör. Hayati Adalar
02. SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN VELİLERİ EĞİTİM SÜRECİNE KATMAK İÇİN YAPTIKLARI UYGULAMALAR
02. PRACTICES OF CLASSROOM AND PRESCHOOL TEACHERS REGARDING THE PARTICIPATION OF PARENTS INTO THE EDUCATION PROCESS
Yrd. Doç. Dr. Eda Bütün Kar, Yrd. Doç. Dr. Elif Mercan Uzun, Dr. Ramazan Gök
03. OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI
03. TECHNOLOGICAL LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS
Dr. Gökhan Cantürk, Yrd. Doç. Dr. Türkan Aksu
04. UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDE YILİÇİ ETKİNLİKLERİNİN ARTTIRILMASININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİLERİ
04. INCREASE OF IN YEAR ACTIVITIES TO EFFECTS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN DISTANCE EDUCATION COURSES
Öğr. Gör. Dr. Serdar Solak, Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık
05. YAZ OKULUNDA BİLGİSAYAR DERSLERİNİ ÖRGÜN EĞİTİM İLE ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ
05. STUDENTS' OPINIONS ON COMPUTER COURSES OF FORMAL EDUCATION IN SUMMER SCHOOL
Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık, Öğr. Gör. Dr. Serdar Solak
06. YAZ OKULUNDA SATRANÇ VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ
06. STUDENTS' OPINIONS ON CHESS AND TRAFFIC SAFETY ELECTRONIC ELECTIVE COURSES IN SUMMER SCHOOL
Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık, Öğr. Gör. Dr. Serdar Solak
07. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DERSİNİ YAZ DÖNEMİNDE ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARIM ANALİZİ
07. ACHIEVEMENT ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS FOR BASIC COMPUTER SCIENCE COURSE AT SUMMER SEMESTER
Öğr. Gör. Dr. Serdar Solak, Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık
08. GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMLERİNDE ALMIŞ OLDUKLARI TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
08. THE VIEWS OF THE VIOLA TEACHERS AT FINE ARTS HIGH SCHOOL WITH REGARD TO THE LESSONS OF TURKISH MUSIC THEY TOOK DURING THEIR UNDERGRADUATE
Uzm. Rüstem Kılınç, Doç. Dr. Damla Bulut
09. ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENMEYE YÖNELİK İNANÇLARI
09. BELIEFS OF TEACHERS ABOUT CONSTRUCTIVIST LEARNING
Dr. Betül Özaydın Özkara
10. 1-4. SINIFLAR MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINDAKİ KONULARIN RİTİMSEL ETKİNLİKLER BOYUTUNDA İNCELENMESİ
10. INVASTIGATION OF THE RHYTHMIC DIMENSION OF 1-4th GRADE MUSIC LESSON TEACHER GUIDE BOOK
Doç. Dr. Sabahat Burak, Merve Çelik
11. MARMARA ANNEYE BAĞLANMA STİLLERİ ÖLÇEĞİ (MABSÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
11. MARMARA ATTACHMENT STYLES (MOTHER) QUESTIONNAIRE (MASQ): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Psk. Dan. Bilge Kurt
12. FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÜSTBİLİŞSEL ÖĞRETİM UYGULAMASININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİ
12. THE EFFECT OF METACOGNITIVE TEACHING APPLICATION IN SCIENCE LESSON ON THE SUCCESS OF 7th GRADE STUDENTS
Prof. Dr. Mustafa Sarıkaya, Prof. Dr. İlbilge Dökme, Öğrt. Eda Palancı
13. EVRENSEL DEĞERLERİN ÇİZGİ FİLMLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
13. EXAMINING UNIVERSAL VALUES IN TERMS OF CARTOONS
Öğr. Gör. Gül Kadan, Prof. Dr. Neriman Aral
14. MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME VE MODELLEME ETKİNLİKLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
14. MATHEMATICS TEACHERS’ VIEWS ABOUT MATHEMATICAL MODELING AND USING MATHEMATICAL MODELING IN MATHEMATICS COURSES
Yrd. Doç. Dr. M. Gözde Didiş Kabar
15. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANAYASA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
15. METAPHORICAL PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES  TEACHER CANDIDATES ON CONCEPT OF CONSTITUTION
Yrd. Doç. Dr. Hatice Memişoğlu, Tuğba Soylu
16. 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN ORANTI KONUSUNDA KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ
16. AN INVESTIGATION OF DIFFICULTIES OF THE SEVENTH GRADE STUDENTS IN THE RATE AND PROPORTION TOPICS
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Öğrt. Tuba Kavuncu
17. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK HAYAT PROBLEMİ ÇÖZERKEN KULLANDIKLARI PROBLEM ÇÖZME SÜREÇLERİNİN VE STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
17. INVESTIGATION OF MIDDLE-GRADE STUDENTS’ PROBLEM SOLVING PROCESSES AND PROBLEM SOLVING STRATEGIES FOR SOLVING DAILY LIFE PROBLEMS
Öğrt. Hatice Kübra Güler, Yrd. Doç. Dr. M. Gözde Didiş Kabar
18. MATEMATİK PROBLEMLERİNİN ALGORİTMİK ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖRSEL SÜRÜKLE- BIRAK PROGRAMLAMA DİLİ EKLENTİSİ GELİŞTİRİLMESİ
18. DEVELOPMENT OF DRAG-AND-DROP VISUAL PROGRAMMING ADD-IN FOR ALGORITMIC SOLVING OF MATH PROBLEMS  
Prof. Dr. M. Melih İnal, Okt. Uğur Yıldız
19. TRAFİK GÜVENLİĞİ E-DERSİ İÇİN İÇERİK ETKİLEŞİMİNE DAYALI ÖĞRENCİ TEMELLİ YSA BAŞARIM TAHMİNİ
19. STUDENT BASED ANN PERFORMANCE ESTIMATION WITH CONTENT INTERACTION FOR TRAFFIC SAFETY E-COURSE
Prof. Dr. M. Melih İnal, Okt. Uğur Yıldız
20. TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA İLİŞKİN ÖZYETERLİK DURUMLARI
20. SELF-EFFICACY ON STANDARDS OF EDUCATION TECHNOLOGY OF THE TEACHERS WORKING AT ELEMENTARY EDUCATION INSTITUTIONS
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Küçükali, Deniz Görgülü
21. İNŞAAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SEKTÖRDEN BEKLENTİLERİ VE KARİYER PLANLARI: MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
21. SECTOR EXPECTATIONS AND CAREER PLANS OF CONSTRUCTION DEPARTMENT STUDENTS: THE SAMPLE OF MALATYA VOCATIONAL SCHOOL
Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Okt. Müslüm Aydın, Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Öğr. Gör. Kürşat Kaya
22. ÖN LİSANS EĞİTİMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN STAJ UYGULAMASINA BAKIŞLARI: MALATYA MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ
22. PERSPECTIVES OF STUDENTS IN ASSOCIATE DEGREE EDUCATION ON INTERNSHIP APPLICATION: THE EXAMPLE OF MALATYA VOCATIONAL SCHOOL
Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Okt. Müslüm Aydın, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler
23. ÖĞRETİM ELEMANLARIN UZAKTAN EĞİTİM BAKIŞLARI: MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
23. PERSPECTIVES OF LECTURERS ON DISTANCE EDUCATION SYSTEM: THE SAMPLE OF INONU UNIVERSITY MALATYA VOCATIONAL SCHOOL
Öğr. Gör. Kasım Uğur Karataş, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Derya Özgüler, Öğr. Gör. Dursun Özgüler
24. YAZ OKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ E-DERSİNİN BÖLÜMLERE GÖRE BAŞARIM ANALİZİ
24. PERFORMANCE ANALYSIS OF SUMMER SCHOOL OF TRAFFIC SAFETY E-COURSE ACCORDING TO DEPARTMENTS
Okt. Uğur Yıldız, Prof. Dr. M. Melih İnal
25. GÖRSEL ALGI BECERİLERİ TESTİ-3 GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
25. TEST OF VISUAL PERCEPTUAL SKILLS-3 VALIDITY-RELIABILITY STUDY
Yrd. Doç. Dr. Seçil Yücelyiğit, Prof. Dr. Neriman Aral
26. KODLAMA EĞİTİMİNDE GÖRSEL SÜRÜKLE-BIRAK PROGRAMLAMA DİLİ UYGULAMALARI İÇİN OTOMATİK BAŞARIM ANALİZ SİSTEMİ
26. AUTO PERFORMANCE ANALYSIS SYSTEM FOR VISUAL DRAG-DROP PROGRAMMING LANGUAGE APPLICATIONS IN CODING EDUCATION
Okt. Uğur Yıldız, Prof. Dr. M. Melih İnal
27. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERE KAZANIMLARI
27. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY COURSE INTO STUDENTS’ ACHIEVEMENT
Okt. Müslüm Aydın, Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Öğr. Gör. Kasım Uğur Karataş
28. 2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAZILMIŞ “SES EĞİTİMİ” KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
28. EXAMINING POSTGRADUATE THESES ON “VOICE EDUCATION"  IN TURKEY BETWEEN THE YEARS 2000-2016
Yrd. Doç. Dr. Sevan Nart
29. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME BECERİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
29. ANALYZING THE DECISION MAKING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOME VARIABLES
Yrd. Doç. Dr. Nazan Kaytez, Öğr. Gör. Gül Kadan, Arş. Gör. Safiyye Mutlu
30. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN NİTEL ARAŞTIRMA BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ
30. INVESTIGATION OF NEEDS OF GRADUATE STUDENTS RELATED TO QUALITATIVE RESEARCH SKILLS
Arş. Gör. İpek Som
31. SİBER ZORBALIK KONUSUNDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ METODOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
31. METHODOLOGICAL EVALUATION OF DISSERTATIONS ON THE ISSUE OF CYBER BULLYING
Arş. Gör. Metin Kocatürk
32. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN NANOTEKNOLOJİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
32. VIEWS OF SCIENCE TEACHERS ABOUT NANOTECHNOLOGY
Dr. Selcen Süheyla Ergün, Doç. Dr. İjlal Ocak, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ergün
33. UZAKTAN ERİŞİMLİ MİKRODENETLEYİCİ LABORATUVARI
33. REMOTE ACCESS MICROCONTROLLER LABORATORY
Arş. Gör. Ali Sarıkaş, Arş. Gör. Ayşe
34. BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI TÜRDE VERİLMİŞ PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
34. INVESTIGATION OF FIFTH GRADE STUDENTS’ SKILLS OF SOLVING DIFFERENT TYPE OF PROBLEMS
Öğrt. Demet Temiz, Yrd. Doç. Dr. Emre Ev Çimen
35. ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BEKLENTİLERİ
35. ARAPGIR VOCATIONAL HIGH SCHOOL TRADITIONAL HANDICRAFTS PROGRAMME CAREER EXPECTATIONS OF STUDENTS
Öğr. Gör. Naci Bulur, Öğr. Gör. Murat Ulaş, Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş, Öğr. Gör. Dursun Özgüler
36. AKTİF ÖĞRENME DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
36. ADAPTATION OF ACTIVE LEARNING EXPERIENCES SCALE INTO TURKISH: VALIDITY AND REALIABILITY STUDY
Arş. Gör. Hatice Ergin- Kocatürk, Arş. Gör. Metin Kocatürk
37. ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZUNLUK ÖLÇME BİRİMLERİNE İLİŞKİN PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
37. INVESTIGATION SIXTH GRADE STUDENTS’ SKILLS OF POSING PROBLEMS RELATED TO UNITS OF LENGTH MEASUREMENT
Öğrt. Buket Mengi, Yrd. Doç. Dr. Emre Ev Çimen
38. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ
38. TIME MANAGEMENT SKILLS OF İNÖNÜ UNIVERSITY ARAPGİR VOCATION SCHOOL’S STUDENTS
Öğr. Gör. Hasan Sucu, Öğr. Gör. Zeliha Koca, Öğr. Gör. Aydan Çam, Öğr. Gör. Serhat Aksungur, Yrd. Doç. Dr. Tarkan Koca
39. TERCÜMAN EĞİTİMİNDE YARDIMCI BİR UNSUR; YENİDEN PLANLAMA
39. RE-PLANNING AS AN ALTERNATIVE ELEMENT IN INTERPRETER TRAINING
Arş. Gör. Davut Divarcioğlu
40. ORTAOKUL MATEMATİK DERSLERİNDE STEM UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
40. TEACHERS’ VIEWS ON STEM EDUCATION IN SECONDARY MATHEMATICS CLASSES
Doç. Dr. Aytaç Kurtuluş, Arş. Gör. Dr. Ahmet Oğuz Akçay, Yrd. Doç. Dr. Engin Karahan
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS