DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2017 Cilt 6 Sayı 3

2017 (01 AĞUSTOS) CİLT 6 SAYI 3

Editörlerden 

MAKALELER 
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. BİMER, ALO 147, CİMER GİBİ KURUMLARA YAPILAN ŞİKÂYETLERİN OKUL YÖNETİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
01. MANAGER’S OPINIONS ABOUT THE EFFECT OF COMLAINTSMADE TO THE INSTUTIONS SUCH AS BİMER, ALO 147 AND CİMER ON SCHOOL MANAGEMENT: A CASE STUDY
İlkay Güneş, Prof. Dr. İlhan Günbayı
02. FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARI İLE İLGİLİ FİKİRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
02. A STUDY ON DETERMINATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS' IDEAS ABOUT RESEARCH APPROACHES IN SCIENCE LESSONS
Yrd. Doç. Dr. Ayberk Bostan Sarıoğlan, Derya Fatih
03. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI ÖĞRETİMSEL SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
03. ENGLISH TEACHERS’ OPINIONS ON TEACHING PROBLEMS THEY EXPERIENCE: A CASE STUDY
Aybike Günbayı, Dr. Tayfun Yörük, Prof. Dr. İlhan Günbayı, Prof. Dr. Günseli Orhon
04. YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI VE HABERDE DOĞRULUK ALGISI
04. NEW MEDIA LITERACY AND TRUTH PERCEPTION AT NEWS
Doç. Dr. Barış Bulunmaz
05. MEDYA OKURYAZARLIĞI VE GELENEKSEL MEDYADA GERÇEKLİK ALGISI
05. MEDIA LITERACY AND PERCEPTION OF REALITY IN TRADITIONAL MEDIA
Yrd. Doç. Dr. Birsen Çetin
06. İŞİTME ENGELLİ ÇOCUK ANNELERİNİN HAKLARINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
06. INVESTIGATION OF THE THOUGHTS OF THE HEARING IMPAIRED CHILDREN’S MOTHERS CONCERNING THEIR RIGHTS
Prof. Dr. Neriman Aral, Prof. Dr. Figen Gürsoy, Öğr. Gör. Şükran Şimşek
07. OKUL ÖNCESi ÖĞRETMENLERiNiN BiLGi VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMANIN ÖNEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
07. OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHERS ON THE IMPORTANCE OF USING THE TECHNOLOGY OF INFORMATION AND COMMUNICATION
Uzm. Seral Özturan, Yrd. Doç. Dr. Elif Ünal Bozcan
08. ROMAN ÇOCUKLARIN OKUL BAŞARISIZLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
08. TEACHERS’ VIEWS ON ROMANY CHILDREN’S FAILURE IN SCHOOLS
Prof. Dr. Hacer Tor
09. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ HİKAYE KİTAPLARINDA YER VERİLEN KAVRAM VE BECERİLERİN ANALİZİ
09. ANALYSIS OF THE CONCEPTS AND SKILLS GIVEN IN STORY BOOKS PREFERRED BY PRESCHOOL TEACHERS
Yrd. Doç. Dr. D. Esra Angın, Doç. Dr. Sema Soydan
10. GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI İNCELENMESİ
10. THE COMPARATIVE STUDY ON AXIETY LEVELS OF MIGRANT CHILDREN
Prof. Dr. Figen Gürsoy, Öğr. Gör. Fatih Aydoğdu, Öğr. Gör. Burçin Aysu, Prof. Dr. Neriman Aral
11. GELİŞEN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİM PROGRAMLARINA ETKİSİ
11. THE EFFECTS OF DEVELOPING EDUCATION TECHNOLOGIES ON EDUCATIONAL PROGRAMS
Öğrtm. Metin Arpa
12. TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALANINDA YAPILANDOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ (2000-2016)
12. AN INVESTIGATION OF DOCTORAL DISSERTATIONS ON COUNSELINGAND GUIDANCE IN TURKEY (2000-2016)
Prof. Dr. Mehmet Güven, Arş. Gör. Betül Aslan, Arş. Gör. Elvan Yıldız Akyol
13. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
13. THE VIEWS OF TEACHER CANDIDATES ON NATURE OF SCIENCE
Yrd. Doç. Dr. D. Esra Angın, Doç. Dr. Hatice Özenoğlu Kiremit
14. BAĞLAM TEMELLİ YAKLAŞIMIN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GAZLAR KONUSUNU ANLAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ
14. THE EFFECT OF THE CONTEXT-BASED APPROACH ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ UNDERSTANDING OF THE GAS CONCEPTS
Doç. Dr. Gökhan Demircioğlu, Büşra Kurnaz, Tuğçe Erol
15. ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ KAYNAKLI ASTRONOMİ SORULARINI CEVAPLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
15. DETERMINATION OF THE LEVELS OF RESPONSIBILITIES OF STUDENT-WRITING ASTRONOMY IN SECONDARY SCIENCE TEACHERS
Öğrtm. Ünal Ünsal, Prof. Dr. S. Deniz Korkmaz, Dr. Eren Can Aybek
16. P-1/V, P-t, V-n İÇİN ÇİZİLEN GRAFİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
16. THE EVALUATION OF GRAPHS DRAWN FOR P - 1/V, P-t, V-n BY UNIVERSITY STUDENTS
Arş. Gör. Handan Ürek, Yrd. Doç. Dr. Gamze Dolu
17. PxV - V, PxV - P, PxV - 1/V İÇİN ÇİZİLEN GRAFİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
17. THE EVALUATION OF GRAPHS DRAWN FOR PxV - V, PxV - P, PxV - 1/V BY UNIVERSITY STUDENTS
Yrd. Doç. Dr. Gamze Dolu, Arş. Gör. Handan Ürek
18. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
18. A CASE STUDY ON INDIVIDUAL TRAINING PROGRAMS: THE CASE OF KIRŞEHİR PROVINCE
Prof. Dr. Mehmet Taşdemir, Öğr. Gör. Figen Taşdemir, Öğrtm. Volkan Keskinkılıç, Öğrtm. Ali Cemal Köksal, Öğrtm. Cem Şahin
19. OKUL YÖNETİCİLERİNİN MESLEK AHLAKI DAVRANIŞLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
19. TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS SCHOOL ADMINISTRATORS’ BEHAVIORS OF WORK ETHICS
Prof. Dr. Türkan Argon, Öğrtm. Didem Çelik Yılmaz, Öğrtm. Mehmet İsmetoğlu
20. MESLEKİ EĞİTİMDE BİR KENDİ KENDİNE ÖĞRENME UYGULAMASI
20. A SELF LEARNING APPLICATION IN VOCATIONAL TRAINING
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Berkant Selek
21. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE BU DÜZEYLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ YETERLİLİKLERİ BAĞLAMINDA ELEŞTİRİSİ
21. GRADUATE STUDENTS’ INFORMATION LITERACY LEVELS AND CRITICISM OF THESE LEVELS IN TERMS OF THEIR COMPETENCIES
Arş. Gör. Aslı Yurttaş, Prof. Dr. Ali Aksu, Yrd. Doç. Dr. Ferdane Denkçi Akkaş, Öğr. Gör. Suzan Bağırtlak
22. YAŞLILIK PSİKOLOJİSİNE ÖRNEK: ABBAS SAYAR’IN CAN ŞENLİĞİ ROMANI
22. AN EXAMPLE ON THE PSYCHOLOGY OF AGING: THE NOVEL “CAN ŞENLİĞİ” BY ABBAS SAYAR
Doç. Dr. Nurten Sargın
23. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ MOTİVASYON DÜZEYLERİ İLE ALGILANAN ÖĞRETMEN YAKINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
23. THE RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICAL MOTIVATION AND PERCEIVED TEACHER CLOSENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Öğrtm. Burcu Uluçay, Doç. Dr. Semra Güven
24. ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMALARDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK DIŞI DURUMLAR
24. THE UNETHICAL SITUATIONS TEACHER CANDIDATES FACE IN PRACTICE
Yrd. Doç. Dr. Elif Mercan Uzun, Yrd. Doç. Dr. Eda Bütün Kar, Öğrtm. Ramazan Gök
25. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ
25. HEALTH LITERACY LEVELS OF STUDENTS OF GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING DEPARTMENT
Leyla Muslu, Şeyma Çiftçi, Eda Nur Aktaş
26. FATİH PROJESİNDE GELİNEN NOKTA VE YAPILMASI GEREKENLERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
26. A STUDY ON THE NEEDED POINT AND CONSTRUCTION OF THE FATIH PROJECT
Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağatay Baz
27. SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPININ ÖĞRENCİ MERAKI ÜZERİNE ETKİSİ
27. SOCIOECONOMIC AND SOCIETIES EFFECTS ON STUDENT’S WONDER
Hülya Altunbey, Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Yrd. Doç. Dr. Cumhur Türk
28. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA BİÇİMLERİNİN BELİRLENMESİ
28. DETERMINATION OF THE WAYS OF COPING WITH STRESS OF CANDIDATES APPLIED SPORT SCIENCES FACULTY SPECIAL SKILLS EXAM
Yrd. Doç. Dr. Zehra Certel
29. EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKUL MERKEZLİ YÖNETİM ANLAYIŞININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE NİTEL BİR BAKIŞ
29. A VIEW OF EDUCATION ADMINISTRATORS 'RELATIONSHIP BETWEEN THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL CENTRAL ADMINISTRATIVE ASSUMPTION
Doç. Dr. Süleyman Karataş, Gülcan Korkut, Selma Kulaksız, Zeynep Tonbak, Sercan Sarıoğlu
30. BİR DOĞA EĞİTİMİ PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN ASTRONOMİ BAŞARILARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
30. THE EFFECT OF A NATURE EDUCATION PROJECT ON STUDENTS’ ASTRONOMY ACHIEVEMENT AND ATTITUDES
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Türk, Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Öğr. Gör. Melike Güzin Semercioğlu, Prof. Dr. Nazan Ocak İskeleli
31. BİR DOĞA EĞİTİMİ PROJESİYLE ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK MOTİVASYON VE TUTUMLARININ GELİŞTİRİLMESİ
31. DEVELOPING STUDENTS’ MOTIVATION AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE WITH A NATURE EDUCATION PROJECT
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Türk,  Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Öğr. Gör. Melike Güzin Semercioğlu, Yrd. Doç. Dr. Mualla Bolat
32. ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMÜ TERCİH NEDENLERİ VE KARİYER PLANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA
32. A STUDY ON THE REASONS FOR CHOOSING DEPARTMENTS OF INTERNATIONAL TRADE STUDENTS, CAREER PLANS
Doç. Dr. Zekai Öztürk, Dicle Nehir Bozdan, İlkyaz Özenci
33. TÜRKİYE’DE KLASİK GİTAR ALANI İLE İLGİLİ YAYIMLANAN MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ VE SINIFLANDIRILMASI
33. CONTENT ANALYSIS AND CLASIFICATION OF CLASICAL GUITAR FIELD ARTICLES WRITTEN IN TURKEY
Arş. Gör. Merve Nihan Ertekin
34. ÜLKEMİZDEKİ GİTAR ALANINDAKİ BULUŞMALARDAN TÜRKİYE GİTAR BULUŞMALARI’NIN İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ
34. EXAMINATION OF THE CONTENTS OF TURKEY GUITAR MEETING
Öğrtm. Abdullah Kaya, Doç. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu
35. KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
35. INVESTIGATION OF ACADEMIC ACHIEVEMENT OF CONSERVATORY STUDENTS BASED ON DIFFERENT VARIABLES
Yrd. Doç. Dr. İlker Kömürcü
36. MAKAMLARIN KANUN İLE İCRASINDA KULLANILAN MANDAL SAYILARININ CİNUÇEN TANRIKORUR’UN BESTELEDİĞİ SEYR-İ NÂTIK İLE BELİRLENMESİ
36. DETERMINING USED PEG NUMBERS IN THE PERFORM OF KANUN IN THE MODES WITH SEYR-İ NATIK COMPOSED BY CİNUÇEN TANRIKORUR
Öğr. Gör. Murat Can
37. KONSERVATUVAR EĞİTİMİNDE AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM POLİTİKALARINA UYUM SÜRECİNE YÖNELİK UYGULAMALARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ
37. STUDENT AND TEACHING ELEMENTARY VIEWS ON APPLICATIONS FOR ADAPTATION IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION POLICIES IN CONSERVATORY EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. İlker Kömürcü
38. OTİZM ALANI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
38. CONTENT ANALYSIS STUDY THAT HAS BEEN CONDUCTED ON THESISES RELATED TO FIELD OF AUTISM
Süreyya Dedeoğlu, Yrd. Doç. Dr. Gözde Yüksel
39. İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SAHİP OLMALARI GEREKEN 21.YÜZYIL BECERİLERİNE AİT VERİ KAYNAKLARININ ANALİZİ
39. ANALYZING OF THE DATA SOURCES CONCERNING 21ST CENTURY SKILLS THAT EFL LEARNERS ARE REQUIRED TO POSSES
Arş. Gör. Büşra Görkaş, Berna Otuz, Prof. Dr. Gülay Ekici
40. KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNDE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
40. ACCORDING TO THE METHODS USED IN THE TEACHING OF MATH TEACHERS IN INCLUSIVE STUDENT VIEW MAINSTREAMING EVALUATION
Öğrtm. Canan Şentürk Barışık, Öğrtm. İrfan Şahbudak
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS