DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret430902

2016 Cilt 5 Sayı 3


2016 (1 AĞUSTOS) CİLT 5 SAYI 3

Editörlerden 

MAKALELER                                                      
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
01. THE OPINIONS OF THE SCIENCE TEACHERS TOWARDS SCIENCE TEACHING PROBLEMS
Doç. Dr. M. Zafer Balbağ, Gamze Karaer
02. TÜRKİYE’DE FEN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SORUNLARI
02. SCIENCE EDUCATION AND TEACHING PROBLEMS IN TURKEY
Doç. Dr. M. Zafer Balbağ, Kübra Leblebicier, Gamze Karaer, Emine Sarıkahya, Özge Erkan
03. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL DURUM TEMELLİ YAKLAŞIM UYGULAMA MODELLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
03. PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ABOUT SOCIOSCIENTIFIC ISSUE BASED IMPLEMENTATION MODELS
Arş. Gör. Dr. Ayşegül Evren Yapıcıoğlu
04. ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB’İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ
04. ANALYSIS OF OBJECTIVES OF HIGH SCHOOL PHYSICS CURRICULUM ACCORDING TO WEBB'S DEPTH OF KNOWLEDGE LEVELS
Öğr. Gör. Dr. Canel Eke
05. FEN BİLGİSİ VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRENCİLERİNİN VEKTÖR KAVRAMINA YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARI
05. THE LEVEL OF READINESS OF SCIENCE AND ELEMENTARY MATHEMATICS STUDENTS REGARDING THE CONCEPT OF VECTORS
Doç. Dr. Dilek Çelikler, Zeynep Aksan, Yrd. Doç. Dr. Zuhal Ünan
06. FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAM BİLGİLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ
06. THE EFFECT OF COMPUTER SUPPORTED EDUCATION TO THE CONCEPT KNOWLEDGE AND ATTITUDE
Prof. Dr. Özden Tezel, Yasemin Aydost
07. LİSE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GAZLAR KONUSUNA YÖNELİK ANLAMA DÜZEYLERİ VE BELİRLENEN ALTERNATİF FİKİRLER
07. UNDERSTANDING LEVELS OF LYCEE 10TH GRADE STUDENTS ON GASES TOPIC AND DETERMINED ALTERNATIVE CONCEPTIONS
Doç. Dr. Gökhan Demircioğlu, Gökçe Tütüncü, Doç. Dr. Hülya Demircioğlu
08. KİMYA DERSİNDE AKILLI TAHTA UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNA VE TUTUMUNA ETKİSİ
08. THE EFFECT OF SMART-BOARD APPLICATIONS IN CHEMISTRY LESSONS ON THE MOTIVATION AND ATTITUDES OF STUDENTS
Emine Erdem, Hüseyin Kara
09. TÜRKİYE’DE KİMYA ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN BAZI ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
09. COMPARISON OF THE CURRICULUMS OF CHEMISTRY TEACHER TRAINING UNIVERSITIES IN TURKEY
Yrd. Doç. Dr. Ümit Işık Erdoğan, Kübra Koçak
10. ELEKTROKİMYASAL PİLLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMI
10. USING CONCEPT CARTOONS IN THE TEACHING OF ELECTROCHEMICAL CELLS SUBJECT
Doç. Dr. Hülya Demircioğlu, Semih Yılmaz, Doç. Dr. Gökhan Demircioğlu
11. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KAVRAM BİLGİLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ
11. THE EFFECT OF COMPUTER SUPPORTED EDUCATION TO THE CONCEPT KNOWLEDGE AND ATTITUDE
Prof. Dr. Özden Tezel, Yasemin Aydost
12. FEN BİLGİSİ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRME DUYUSU İLE İLGİLİ GELİŞTİRDİKLERİ ARGÜMANLARIN ANALİZİ
12. THE ANALYSIS OF THE ARGUMENTS DEVELOPED BY SCIENCE 7th GRADE STUDENTS ABOUT SENSE OF SIGHT
Nuray Çorbacı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yakışan
13. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FEN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE FEN EĞİTİMİNDE SON YILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
13. THE STUDIES IN SCIENCE EDUCATION FROM THE PAST TO THE PRESENT AND THE IMPORTANCE OF SCIENCE EDUCATION
Doç. Dr. M. Handan Güneş, Şadiye Karaşah
14. “NÜKLEER SAVAŞ” ETKİNLİĞİNİN RADYOAKTİVİTE KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
14. THE EFFICIENCY OF “NUCLEAR WAR” ABOUT RADIOACTIVITY ON SCIENTIFIC WRITING SKILLS’ OF STUDENTS
Yrd. Doç. Dr. Nuray Zan
15. MEKANİK DALGALARIN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI ETKİNLİKLERİN UYGULANMA SIRASININ KAVRAMSAL DEĞİŞİME ETKİSİ
15. THE EFFECT OF ORDER OF DIFFERENT TEACHING ACTIVITIES RELATED TO MECHANICAL WAVES ON CONCEPTUAL CHANGE
Dr. Gülşah Yavuz Özdemir,  Doç. Dr. M. Sabri Kocakülah
16. BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRSEL İMAJLARI
16. VISUAL IMAGES OF BIOLOGY TEACHER CANDIDATES REGARDING LABORATORY CONCEPTS
İrem Yücel Cengiz, Doç. Dr. Gülay Ekici
17. DOĞUŞTAN MESANE EKSTROFİSİNİN BİREYLERİN EĞİTİMİ VE AİLE ÜZERİNE ETKİLERİ
17. CONGENITAL BLADDER EXTROPHY’S EFFECTS ON INDIVIDUALS AND THEIR PARENTS
Mahbup Yalçın, Aydan Berru Şahin
18. AÇIK UÇLU SORULARLA YAPILAN MATEMATİK SINAVLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ
18. INSPECTION OF MATHEMATIC EXAMS WITH OPEN ENDED QUESTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF MEASUREMENT AND EVALUATION
Doç. Dr. İlyas Yavuz, İlknur Bilgeç
19. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ “SÜREKLİLİK” İLE İLGİLİ KAVRAMSAL YAPILARI
19. PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ CONCEPTUAL STRUCTURE ABOUT CONTINUITY
Öğr. Gör. Selva Büşra Turan,  Doç. Dr. Ahmet Erdoğan
20. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FONKSİYON HAKKINDAKİ KAVRAMSAL YAPILARI
20. PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ CONCEPTUAL STRUCTURE ABOUT CONTINUITY
Hasan Gökbaş, Doç. Dr. Ahmet Erdoğan
21. TİCARİ MATEMATİK DERSİNDE YÜZDE PROBLEMLERİNİN ÖĞRETİMİNDE İKİ- YÖNLÜ TABLOLARIN KULLANIMI
21. USE OF TWO- WAY TABLES OF TEACHING PERCENTAGE PROBLEMS IN COMMERCIAL MATHEMATICS COURSE
Doç. Dr. Aytaç Kurtuluş
22. PISA 2012 BİLİŞSEL MADDELERİNİN KÜLTÜRE GÖRE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ
22. INVESTIGATION OF PISA 2012 COGNITIVE ITEMS IN TERMS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING BASED ON CULTURE
Yrd. Doç. Dr. Şeyma Uyar, Yrd. Doç. Dr. Gülden Kaya Uyanık
23. ALTINCI SINIF MATEMATİK DERSİ CEBİR ÖĞRENME ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
23. INVESTIGATION AND DEVELOPMENT OF ALGEBRA LEARNING DOMAIN OF SIXTH GRADE MATH LESSON IN TERMS OF TEACHERS' VIEWS
Doç. Dr. Hasan Güner Berkant, Gökhan Çadırlı
24. GEOGEBRA DESTEKLİ ÖĞRETİMİN LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ
24. THE EFFECT OF GEOGEBRA ASSISTED INSTRUCTION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS ISSUE
Osman Kan,  Prof. Dr. Süleyman Solak
25. ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
25. A STUDY ON STUDENTS’ INTEREST AND ATTITUDES TOWARDS PISA 2012 MATHEMATICS BASED ON SOME VARIABLES
Araş. Gör. Rasim Önder, Öğr.Gör. Mustafa Ali Akca, Araş. Gör. Hüseyin Talha Gülsoy
26. PISA 2012 SONUÇLARINA GÖRE MATEMATİK ÖZ-YETERLİK VE KAYGI PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
26. A STUDY ON STUDENTS’ SELF-EFFICACY AND ANXIETY TOWARDS PISA 2012 MATHEMATICS SCORES BASED ON SOME VARIABLES
Araş. Gör. Rasim Önder, Prof. Dr. Selahattin Gelbal
27. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ NELERDİR?
27. WHAT ARE THE PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS' EXPECTATIONS TOWARD THE COURSE OF SCHOOL EXPERIENCE?
Dr. Gönül Kurt Erhan
28. ÜRETİCİ BİR ETKİNLİK ALANI OLARAK SANAT EĞİTİMİNİN TOPLUMSAL GEREKLİLİĞİ
28. THE SOCIAL NECESSITY OF ARTS EDUCATION AS A PRODUCTIVE ACTIVITY FIELD
Arş. Gör. Engin Aslan
29. SANAT EĞİTİMİNDE SUNUM PROGRAMLARI VE GÖRSELLERİN KULLANIMI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
29. A RESEARCH ON THE USE OF PRESENTATION PROGRAMS AND IMAGES IN ART EDUCATION
Arş. Gör. Deniz Özeskici, Doç. Metin İnce
30. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE SANAT TARİHİNİN YERİ VE ÖNEMİ
30. THE IMPORTANCE AND PLACE OF ART HISTORY IN FINE ARTS EDUCATION
Arş.  Gör. Serra Erdem
31. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
31. INVESTIGATION OF MUSIC TEACHING EFFICACY BELIEFS OF PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS
Öğr. Gör. Turgay Tunç, Doç. Dr. Ferit Bulut
32. ORTAOKUL 7. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABININ KONU ADI-ÖĞRENME ALANI-KAZANIM-İÇERİK İLİŞKİSİ
32. THE RELATIONS BETWEEN LECTURE- LEARNING DOMAIN-ATTAINMENT-CONTENT  AND 7TH CLASS OF SECONDARY SCHOOL GUIDEBOOK FOR MUSIC TEACHERS
Doç. Dr. Damla Bulut
33. OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNDEKİ BAŞARI VE BAŞARISIZLIKLARINA YÖNELİK YÜKLEMELERİ
33. ATTRIBUTION OF PRESCHOOL AND CLASS TEACHER CANDIDATES IN REGARD TO THEIR SUCCESS AND FAILURE IN MUSIC EDUCATION
Dilara Saka, Doç. Dr. Sabahat Burak
34. ELEKTRONİK ORG EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARIN DÜŞÜNCELERİ
34. OPINIONS OF PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ TOWARDS ELECTRONIC KEYBOARD EDUCATION
Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Kılıç
35. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
35. RESEARCH ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS' VIEWS ABOUT MUSIC
Doç. Dr. Ilgım Kılıç
36. MÜZİK EĞİTİMİNDE XX. YÜZYILDAKİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
36. COMPERATIVE STUDY OF TEACHING APPROACHES OF MUSIC EDUCATION IN XX. CENTURY
Arş. Gör. Merve Nihan Ertekin, Yrd. Doç. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu
37. TÜRKİYE’DE CAZ VE CAZ MÜZİĞİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
37. THE STUDIES ON JAZZ MUSIC AND JAZZ IN TURKEY
Yrd. Doç. Dr. M. Devrim Babacan
38. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ  İNTERNET KAYNAKLARINI PERFORMANSA YÖNELİK KULLANMA DURUMU
38. USING INTERNET RESOURCES FOR PERFORMANCE THE CANDIDATE STATUS OF MUSIC TEACHERS
Öğr. Gör. Önder Mustul, Öğr. Gör.Dr. Gözde Yüksel
39. TÜRKİYE’Yİ YURTDIŞINDA TEMSİL EDEN TÜRK KADIN FLÜTİSTLER
39. TURKISH FEMALE FLUTISTS WHO REPRESENT TURKEY ABROAD
Yrd. Doç. Dr. Hazan Kurtaslan, Doç. Ceren Hepyücel
40. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA UYGULANMA DURUMU
40. THE IMPLEMENTATION OF MUSIC EDUCATION UNDERGRADUATE PROGRAM AT THE DEPARTMENTS OF MUSIC EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat Karahan
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS