DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2015 Cilt 4 Sayı 2


2015 (1 Mayıs) CİLT 4 SAYI 2

Editörlerden                          

MAKALELER                                                       
 BU SAYININ TAMAMI
01. YETİŞKİN EĞİTİMİ BAKIŞ AÇISIYLA; ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME AMAÇLI HAZIRLANAN TELEVİZYON PROGRAMLARI HAKKINDA EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
01. WITH ADULT EDUCATION PERSPECTIVE; PARENTS’ VIEWS ABOUT TELEVISION BROADCASTINS CONCERNING CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kılıç
02. ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
02. EXAMINING THE LEADERSHIP STILES OF TEACHERS WORKING AT ANATOLIAN HIGH SCHOOLS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doç. Dr. Salih Paşa Memişoğlu,  Mehmet Çakır, Gamze Çakır
03. FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN GENEL MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI
03. PERCEPTIONS ON FINANCIAL ACCOUNTING COURSE OF STUDENTS IN DIFFERENT PROGRAMS
Doç. Dr. C. Yiğit Özbek
04. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
04. DETERMINATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS SCIENCE EDUCATION
Uzm. Öğrt. Halil Elmas, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kanmaz
05. LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI
05. THE PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE OF SECONDARY TEACHERS
Okt. Yılmaz Kılıç,  Doç. Dr. Zülfü Demirtaş
06. ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UYGULANMASI PLANLANAN ROTASYONA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
06. TEACHERS’ OPINIONS ON THE ROTATION PLANNED TO BE APPLIED TO TEACHERS
Tayfun Yörük, Prof. Dr. İlhan Günbayı
07. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFELERİ
07. PRE-SERVICE TEACHERS' EDUCATIONAL PHILOSOPHIES WHO ATTENDEES PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAM
Yrd. Doç. Dr. Orhan Kumral
08. ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
08. THE IMPORTANCE OF PROFESSION DEGREE OF EMPLOYMENT AND THE EVALUATION OF IT IN TERMS OF VOCATIONAL EDUCATION
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın, Öğr. Gör. H. Zeki Diril , Öğr. Gör. Meryem Aygün, Yrd. Doç. Dr. Seda Durukan
09. TÜRKİYE’DE DEVLET OKULLARINDAKİ ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
09. SPECIAL EDUCATION PROBLEMS IN PUBLIC SCHOOLS IN TURKEY AND OFFERING SOLUTION TO THESE PROBLEMS
Dr. Mevlüt Gündüz, Uzm. Öğrt. Abdullah Akın
10. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNDEKİ KARİYER GELİŞTİRME VE ÖDÜLLENDİRME SORUNUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
10. TEACHERS’ VIEWS RELATED TO THE PROBLEM OF REWARDING AND CAREER DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF TEACHER TRAINING
Doç. Dr. Necmi Gökyer, Fulya Özer
11. İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
11. EVALUATION OF THE DIFFICULTIES IN THE PROCESS GAINING OF VALUES IN SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN PRIMARY SCHOOL 4TH CLASSES
Öğrt. Ersin Sağlam, Doç. Dr. Salih Zeki Genç
12. ISI VE SICAKLIK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE ÖZ DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN  KAVRAMSAL BAŞARIYA ETKİSİ
12. THE EFFECT OF SELF-REGULATED LEARNING METHOD ON CONCEPTUAL ACHIEVEMENT IN THE TEACHING OF HEAT AND TEMPERATURE
Ahmet Gülay, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık
13. LİSE MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
13. A FIELD STUDY ON THE EVALUATION OF INSTRUCTIONAL LEADERSHIP BEHAVIOR OF HIGH SCHOOL PRINCIPALS
Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan
14. ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÇEVRE KONULARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
14. THE VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS OF THE ATTITUDE SCALE  ON THE ENVIRONMENTAL ISSUES FOR THE PROSPECTIVE TEACHERS
Öğr. Gör. Esra Saraç, Prof. Dr. Adnan Kan
15. İLKÖĞRETİM YAŞLARI BAĞLAMINDA ROUSSEAU VE ÜLKEN'İN EĞİTİM ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
15. A COMPARATIVE STUDY INTO THE SENSE OF EDUCATION FOR ROUSSEAU AND ÜLKEN IN THE CONTEXT OF PRIMARY SCHOOL AGES
Yrd. Doç. Dr. Aytekin Demircioğlu
16. ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNE FAKÜLTE YAŞAM NİTELİĞİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
16. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF QUALITY OF FACULTY LIFE ON ALIENATION LEVELS OF TEACHER CANDIDATES
Okt. Savaş Aydın,  Öğr. Gör. Hüseyin Akar
17. KONUŞMA VE DİNLEME BECERİLERİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN BİLİŞİ VE İNANIŞLARI
17. TEACHERS’ COGNITION AND BELIEVES ON SPEAKING AND LISTENING SKILLS
Netice Altun Demir
18. TÜRK DİZİLERİNİN BOŞNAKÇA ANADİL TAŞIYICILARININ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE ETKİSİ
18. THE EFFECT OF TURKISH SOAP OPERAS ON THE BOSNIAN NATIVE SPEAKERS IN TURKISH LANGUAGE LEARNING PROCESS
Sanela Karçiç, Doç. Dr. Mustafa Arslan
19. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CİSİM İMGELERİNİN İNCELENMESİ: GEOMETRİK VE UZAMSAL DÜŞÜNME İLE İLİŞKİLER
19. INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ IMAGES OF SOLIDS: GEOMETRIC AND SPATIAL THINKING RELATIONS
Uzm. Ayşe Simge Ergin, Doç. Dr. Elif Türnüklü
20. BİLMECELERLE YABANCI DİL EĞİTİMİ
20. FOREIGN LANGUAGE EDUCATION WITH RIDDLES
Okut. Dr. Senem Seda Şahenk Erkan
21. EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
21. THE EFFECT OF EDUCATIONAL LEVEL ON SELF-ESTEEM
Yrd. Doç. Dr. Gizem Saygılı, Prof. Dr. Teoman İsmail Kesecioğlu, Araş. Gör. Halit Kırıktaş
22. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM İLE İLGİLİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
22. INVESTIGATING PROFICIENCY LEVELS OF PRESCHOOL TEACHERS REGARDING CONSTRUCTIVIST APPROACH
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Kabadayı, Arş. Gör. Emine Bozkurt
23. DÜNYADAKİ OKULÖNCESİ EĞİTİM BİLİM PROGRAMLARININ TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ İÇERMELERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
23. STUDYING PRESCHOOL EDUCATION SCIENCE PROGRAMMES IN THE WORLD TERMS OF BASIC SCIENTIFIC PROCESS SKILLS   
Dr. Sara Kefi
24. SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ ÖLÇEĞİ’NİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ’NİN BELİRLENMESİ
24. DETERMINING THE APPLICABILITY OF SOCIAL EMOTIONAL LEARNING SKILLS SCALE FOR UNIVERSITY STUDENTS
Doç. Dr. M. Sabri Kocakülah, Arş. Gör. V. Nilay Kırtak Ad
25. TRABZON HALKININ KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
25. RESEARCH ON LEVELS OF PUBLIC INFORMATION AND AWARENESS IN TRABZON ABOUT GLOBAL WARMING IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doç. Dr. Gökhan Demircioğlu, Doç. Dr. Hülya Demircioğlu
26. İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI   
26. THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE SCALE OF ATTITUDE TOWARD ENGLISH LESSON
Doç. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. H. Güner Berkant, Okut. Yunus Doğan
27. ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
27. TURKISH VERSION OF ADOLESCENT MONEY ATTITUDE SCALES: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doç. Dr. Ahmet Akın, Ahmet Kahraman
28. MÜZİK BİÇİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
28. A RESEARCH ON DEVELOPING ATTITUDE SCALE TOWARDS MUSIC STYLES COURSE
Yrd. Doç. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu
29. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK SEMBOL-PROBLEM-MODEL BAĞLAMINDA GELİŞTİRDİKLERİ ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ
29. INVESTIGATION OF THE ACTIVITIES PREPARED BY PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT TEACHING MULTIPLICATION OF NATURAL NUMBERS IN THE CONTEXT OF USING SYMBOL-PROBLEM-MODEL TOOLS
Doç. Dr. Kürşat Yenilmez,  Arş. Gör. Candaş Uygan
30. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
30. INVESTIGATION OF THE ATTITUDES FOR PHYSICS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES
Doç. Dr. M. Zafer Balbağ, Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir
31. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MATEMATİK KAYGISININ EĞİTİME YANSIMASI
31. REFLECTION TO EDUCATION OF MATHEMATICS ANXIETY IN VOCATIONAL SCHOOLS
Öğr. Gör. Meryem Aygün, Yrd. Doç. Dr. Seda Durukan, Öğr. Gör. H. Zeki Diril, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın
32. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-YETERLİKLERİ İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
32. THE INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN THE HIGH SCHOOL STUDENTS’ SELF EFFICACY AND SUBJECTIVE WELL-BEING
Yard. Doç. Dr. Zehra Certel, Doç. Dr. Ziya Bahadır, Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu, Prof. Dr. S. Rana Varol
33. BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİLİKLERİ İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
33. THE OPINIONS OF BRANCH TEACHERS ABOUT THEIR TECHNOPEDAGOGICAL EDUCATION COMPETENCIES AND INDIVIDUAL INNOVATIVENESS LEVELS
Doç. Dr. Türkan Argon, Mehmet İsmetoğlu, Didem Çelik Yılmaz
34. ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
34. EXAMINING TEACHER BEHAVIOURS WITHIN CLASSROOM WORKING AT ANATOLIAN HIGH SCHOOLS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doç. Dr. Salih Paşa Memişoğlu, Mehmet Çakır, Gamze Çakır
35. DALGALAR ÜNİTESİNDEKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
35. DETERMINATION OF OBJECTIVES OF WAVES TOPICS ACCORDING TO THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY
Öğr. Gör. Canel Eke
36. 21.YÜZYIL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEMELER: ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
36. DIGITAL STORYTELLING FOR DEVELOPING 21st CENTURY SKILLS: FROM HIGH SCHOOL STUDENTS' POINT OF VIEW
Nihat Kotluk, Doç. Dr. Serhat Kocakaya
37. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
37. INVESTIGATION OF THE PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ATTITUDES TOWARD PHYSICS LABORATOARY
Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir, Doç. Dr. M. Zafer Balbağ
38. ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI ÜZERİNE BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
38. A META- ANALYSIS ON ALTERNATIVE MEASUREMENT AND ASSESSMENT INSTRUMENTS
Doç. Dr. Murat Tuncer,  Okut. Ender Özeren
039. ÖĞRENCİLERİN KİMYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
039. EXAMINING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THE USE OF INTERACTIVE WHITEBOARD IN CHEMISTRY COURSES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doç. Dr. Gökhan Demircioğlu,  Doç. Dr. Hülya Demircioğlu
40. FEN LİSESİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
40. TEACHERS’, STUDENTS’ AND ADMINISTRATORS’ OPINIONS ON THE PROBLEMS EXPERIENCED AT SCIENCE SCHOOL: A CASE STUDY
Prof. Dr. İlhan Günbayı, Fatoş Yücedağ, Berrak Emir Yücel
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS