DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret430900

2018 Cilt 7 Sayı 3


2018 (Ağustos) CİLT 7 SAYI 3

Editörlerden

MAKALELER 
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. ASKER ÇOCUKLARININ BABALARININ MESLEKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
01. VIEWS OF CHILDREN ON THEIR FATHER’S JOB AS A SOLDIER
Doç. Dr. Nurten Sargın
02. İNŞAAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ETİĞİ ALGISI: MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
02. CONSTRUCTION DEPARTMENT STUDENTS' SENSATION OF OCCUPATIONAL ETHICS: MALATYA VOCATIONAL SCHOOL
Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Müslüm Aydın, Öğr. Gör. Kürşat Kaya
03. ANTRENÖR VE SPORTİF EĞİTİM UZMANLARININ ÖRGÜTSEL STRES İLE İŞ DOYUM DÜZEYLERİ
03. ORGANIZATIONAL STRESS AND JOB SATISFACTION LEVELS OF COACH AND SPORTIVE TRAINING EXPERTS
Büşra Başbuğa, Doç. Dr. Elif Karagün, Z. Dilay Ekiz
04. VELİ ALGISI VE BEKLENTİSİ
04. PARENT PERCEPTION AND EXPECTATION
Prof. Dr. Mehmet Taşdemir, Öğr. Gör. Figen Taşdemir, Blm. Uzm. Suna Dağdelen, Blm. Uzm. Elif Kılıç, Blm. Uzm. Cem Şahin, Blm. Uzm. Aybike Dağıstan
05. EĞİTİMDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
05. CRITICAL THINKING IN EDUCATION
Muharrem Kestel, Doç. Dr. Mehmet Şahin
06. EĞİTİMDE İLERLEMECİLİK
06. PROGRESSIVISM IN EDUCATION
Mustafa Keskin, Doç. Dr. Mehmet Şahin
07. RADİKAL FELSEFE,  ELEŞTİREL PEDAGOJİ VE OKULSUZ TOPLUM
07. RADICAL PHILOSOPHY, CRITICAL PEDAGOGY AND UNSCHOOLED SOCIETY
Nurcan Varlıkgörücüsü, Doç. Dr. Mehmet Şahin
08. ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA OKUYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARI
08. PRIVATE AND STATE HIGH SCHOOL STUDENTS ATTITUDES TO PHYSICAL EDUCATION COURSE
Kübra Çelik, Doç. Dr. Elif Karagün, Z. Dilay Ekiz
09. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖZYETERLİK ALGILARI İLE ÖĞRETİM YÖNTEM- TEKNİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
09. PROSPECTIVE TEACHERS SELF-EFFICACY OF MEASUREMENT AND EVALUATION AND ATTITUDES TOWARDS TEACHING METHODS AND TECHNIQUES
Dr. Öğr. Üyesi. Gülden Kaya Uyanık, Dr. Öğr. Üyesi. Duygu Gür Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi. Şeyma Uyar
10. SÖZLÜ SINAV İLE ATAMASI YAPILMIŞ COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN SÖZLÜ SINAV SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
10. OPININONS OF GEOGRAPHY TEACHERS ON ORAL EXAMINATION APPOINTMENT SYSTEM WHO WERE APPOINTED BY ORAL EXAMINATION
Dr. Abdullah Türker
11. ALMANYA VE TÜRKİYE 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
11. COMPARISON OF GERMANY AND TURKEY 6TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM
Dr. Öğr. Üyesi. Murat İnce, Öğrt. Hüseyin Bingöl
12. İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
12. TEACHER VIEWS ON PRIMARY SCHOOL ENGLISH LANGUAGE PROGRAMS
Prof. Dr. Mehmet Taşdemir, Blm. Uzm. Cem Şahin, Öğr. Gör. Figen Taşdemir, Blm. Uzm. Elif Kılıç, Blm. Uzm. Aybike Dağıstan, Blm. Uzm. Suna Dağdelen
13. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLARI: MALATYA MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ
13. CAREER PLANS FOR ACCOUNTING AND TAX APPLICATION PROGRAM STUDENTS: MALATYA VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE
Öğr. Gör. Derya Özgüler, Öğr. Gör. Mehmet Bilal Er, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Murat Ulaş
14. MALATYA İLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ USTA ÖĞRETİCİLERİN KURS PROGRAMI KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
14. ASSESMENT OF MALATYA PUBLIC EDUCATION CENTER’S QUALIFIED WORKERS’ TRAINING ACHIEVEMENT IN TRAINING PROGRAMME
Öğr. Gör. Naci Bulur, Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş, Öğr. Gör. Murat Ulaş, Öğr. Gör. Derya Özgüler
15. MALATYA İLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN KURS KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
15. ASSESMENT OF MALATYA PUBLIC EDUCATION CENTER’S QUALIFIED WORKERS’ TRAINING ACHIEVEMENT IN TRAINING PROGRAMME
Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş, Öğr. Gör. Naci Bulur, Öğr. Gör. Murat Ulaş, Öğr. Gör. Derya Özgüler
16. ELEKTRİK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ
16. EXPECTATIONS OF ELECTRIC ENERGY SECTORS FROM VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENT’S
Öğr. Gör. Emrah Gürkan, Öğr. Gör. Murat Ulaş, Öğr. Gör. Naci Bulur, Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş
17. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK ENERJİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA YÖNELİK TUTUMLARI
17. INONU UNIVERSITY ARAPGIR VOCATIONAL HIGH SCHOOL ELECTRICAL ENERGY PROGRAMME STUDENT’S ATTITUDE FOR PROGRAMME
Öğr. Gör. Emrah Gürkan, Öğr. Gör. Murat Ulaş, Öğr. Gör. Aslı Ümran Ulaş, Öğr. Gör. Naci Bulur
18. ELEKTRİK ENERJİSİ TEMEL KOMPANZASYON ANALİZİ İÇİN ARAYÜZ TASARIMI
18. DESIGN OF AN INTERFACE FOR BASIC COMPENSATION ANALYSIS IN ELECTRICAL ENERGY 
Öğr. Gör. Hakan Aydogan, Öğr. Gör. Mehmet Feyzi Özsoy, Prof. Dr. Faruk Aras
19. OHM KANUNU VE DEVRE ANALİZİ KONULARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİ
19. COMPUTER AIDED EDUCATION OF THE OHM LAW AND CIRCUIT ANALYSIS ISSUES
Öğr. Gör. Mehmet Feyzi Özsoy, Öğr. Gör. Hakan Aydogan, Prof. Dr. Yüksel Oğuz
20. İŞADAMI GÖZÜYLE VAROLUŞÇULUK
20. EXISTANSIALISM: WHAT A BUSINESSMAN THINKS
Zeynep Küpeli, Doç. Dr. Mehmet Şahin
21. TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
21. INVESTIGATION OF THE TURKISH ARABESQUE MUSIC IN TERMS OF BASIC CONCEPTS OF THE EXISTENTIAL THERAPY
Dr. Öğr. Üyesi. Okan Bilgin, Arş. Gör. Hasan Sarıcı
22. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRTÜK PROGRAM ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ( KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
22. A STUDY ON THE DETERMINATION OF THE LEVEL OF HIDDEN CURRICULUM PERCEPTION OF MUSIC TEACHER CANDIDATES (SAMPLING GROUP OF KONYA)
Arş. Gör. Merve Nihan Ertekin, Doç. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu
23. LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİRLİKTE MÜZİK YAPMA SÜRECİNDEKİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
23. THE OPINIONS OF UNDERGRADUATE STUDENTS ABOUT THEIR MUSICAL ACHIEVEMENTS IN THE PROCESS OF MAKING MUSIC TOGETHER
Dr. Öğr. Üyesi. Önder Mustul
24. MÜZİK ALANI ÖĞRENCİ VELİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI: ANTALYA BİLSEM ÖRNEĞİ
24. THE AWARENESS OF MUSIC FIELD STUDENT'S PARENTS TOWARDS EDUCATIONAL PROCESSES: ANTALYA SCIENCE ART CENTER EXAMPLE
Arş. Gör. Begüm Fulya Adızel, Doç. Dr. Gökmen Özmenteş
25. LİSANS DÜZEYİNDE KANUN EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN, KANUN DERSİNİN İŞLENİŞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
25. OPINIONS AND SUGGESTIONS OF KANUN STUDENTS WHO ARE GETTING EDUCATION AS UNDERGRADUATE LEVEL
Öğr. Gör. Murat Can
26. KANUN SAZI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER VE MAKALELER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA:  İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
27. A STUDY ON GRADUATE THESIS AND MATERIALS CONCERNING THE KANUN INSTRUMENT: CONTENT ANALYSIS STUDY
Arş. Gör. Cafer Sami Erdoğan,  Doç. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu
27. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLARIN OYUN DAVRANIŞLARININ TEKNOLOJİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
27. EVALUATION OF PRESCHOOL CHILDREN' PLAY BEHAVIOURS IN TERMS OF TECHNOLOGY USAGE HABITS
Bil. Uzm. Yeşim Yurdakul, Prof. Dr. Aynur Bütün Ayhan
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.

 
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS