DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2018 Cillt 7 Sayı 22018 (MAYIS) CİLT 7 SAYI 2

Editörlerden

MAKALELER 
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. ÖĞRENCİLERİN REHBERLİK SERVİSLERİNE BAŞVURMA NEDENLERİ İLE HİZMETİN ETKİLİLİK DÜZEYİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
01. THE REASONS WHY STUDENTS CONSULT GUIDANCE SERVICE AND THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS LEVEL OF THE SERVICE IN TERMS OF GENDER VARIABLE
Sakine Kaya, Fatih Kaya
02. KAVRAMSAL BİR BAKIŞ: PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
02. A CONCEPTUAL GLANCE: PSYCHOLOGICAL HARDINESS
Dr. Öğr. Üyesi. Hüseyin Öncü, Psk. Dan.  Osman Yağbasanlar
03. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADIN KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI:  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
03. USING METAPHORS TO EXPLORE UNIVERSITY STUDENT PERCEPTIONS ABOUT WOMEN: NECMETTİN ERBAKAN UNIVERSTY CASE
Doç. Dr. Nurten Sargın
04. YARATICI DRAMANIN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KİTAP OKUMA SEVGİ VE İLGİSİNE ETKİSİ
04. THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA ON BILINGUAL STUDENTS’ INTEREST AND LIKE OF TURKISH BOOKS
Dr. Hatice Uludüz, Prof. Dr. İlhan Günbayı
05. YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORAN KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ 
05. THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA METHOD ON SIXTH GRADE STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS ABOUT RATIO CONCEPT
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Öğrt. Esra Kırkbaş
06. OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLİŞSEL FARKINDALIĞI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
06. EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE DIFFERENTIALITY AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATORS
Prof. Dr. Münevver Çetin, Arş. Gör. Duygu Şallı
07. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINA İLİŞKİN İÇERİK ANALİZİ
07. CONTENT ANALYSIS OF ENGLISH COURSE BOOKS FOR PRESCHOOL CHILDREN
Dr. Öğr. Üyesi. Banu Uslu, Dr. Öğr. Üyesi. Aysel Çağdaş
08. MEB 5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
08. EVALUATION OF 5TH GRADE MATHEMATICS TEXTBOOK Of MoNE ACCORDING TO TEACHERS' OPINIONS
Prof. Dr. Mehmet Taşdemir, Öğr. Gör. Figen Taşdemir, Blm. Uzm. Aybike Dağıstan, Blm. Uzm. Suna Dağdelen, Blm. Uzm. Cem Şahin, Blm. Uzm. Elif Kılıç
09. BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ASAL SAYI KAVRAMI OLUŞTURMA SÜRECİNİN RBC+C İLE İNCELENMESİ
09. INVESTIGATING FIFTH GRADE STUDENTS’ PROCEDURE FOR CREATING THE CONCEPT OF PRIME NUMBER BY RBC+C
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Öğrt. Fatıma Kübra Yüksel
10. BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLME İŞLEMİNDE KALANI YORUMLAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
10. EXAMINATION OF THE FIFTH GRADE STUDENTS’ INTERPRETATION REMAINDER IN THE DIVISION OPERATION
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Öğrt. Dudu Dere
11. İLKÖĞRETİM MATEMATİK VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETME MOTİVASYONLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
11. INVESTIGATION OF TEACHING MOTIVATIONS OF PROSPECTIVE MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS AND SCIENCE TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Doç. Dr. M. Zafer Balbağ, Doç. Dr. Melih Turğut
12. BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
12. THE INVESTIGATION OF COMPUTER ASSISTED GEOMETRY TEACHING ON THE SUCCESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Duygu Bedir, Prof. Dr. Süha Yılmaz 
13. İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ GÜNLÜK YAŞAMIMIZDAKİ PLAZMA’YA YÖNELİK KAVRAMLARI NASIL ALGILAMAKTADIR?
13 HOW DO PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERCEIVE THE CONCEPTS OF PLASMA IN OUR. DAILY LIVES?
Doç. Dr. M. Zafer Balbağ, Sinem Yılmaz Erdoğan
14. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ISI VE SICAKLIK KAVRAMLARINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ VE KAVRAM YANILGILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ (KİT) İLE BELİRLENMESİ
14. THE DETERMINATION OF COGNITIVE CONSTRUCTS AND MISCONCEPTIONS RELATED TO HEAT AND TEMPERATURE CONCEPTS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES WITH WORD ASSOCIATION TEST (WAT)
Doç. Dr. M. Zafer Balbağ, Arş. Gör. A. Faruk Kaymak
15. MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BİLEŞENLERİ AÇISINDAN BEŞİNCİ SINIF MATEMATİK DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
15. EVALUATION OF THE MATERIALS OF FIFTH GRADE MATHEMATICS COURSE BOOKS IN TERMS OF THE MATHEMATICAL THINKING COMPONENTS
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Öğrt. Tuğba Tat
16. ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞLEM ÖNCELİĞİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR
16. DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY GRADE SIXTH GRADE STUDENTS IN ORDER OF OPERATIONS
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Öğrt. Aslıhan Çoksöyler
17. UZAKTAN EĞİTİMDE MESLEKİ BECERİLERİN KAZANILMASI: MALATYA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖRNEĞİ
17. ENHANCEMENT OF OCCUPATIONAL SKILLS IN DISTANCE EDUCATION: MALATYA VOCATIONAL SCHOOL EXAMPLE
Öğr. Gör. Derya Özgüler, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Öğr. Gör. Murat Ulaş
18. ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENME ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
18. TEACHER'S FACTORS AFFECTING THE MOBILE LEARNING PERCEPTION EVALUATED BY PERSONAL CHARACTERISTICS
Öğr. Gör. Mustafa Baysal
19. SINIFIN MOBİLİZASYONUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
19. EVALUATION OF TEACHERS AND STUDENTS OPINIONS RELATED TO CLASS MOBILIZATION
Prof. Dr. Mehmet Taşdemir, Öğr. Gör. Figen Taşdemir, Blm. Uzm. Elif Kılıç, Blm. Uzm. Aybike Dağıstan, Blm. Uzm. Cem Şahin, Blm. Uzm. Suna Dağdelen
20. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
20. SOCIAL SCIENCE TEACHERS' OPINIONS ABOUT WEB 2.0 TECHNOLOGIES AND EDUCATIONAL USE
Öğrt. Metin Arpa
21. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEN BEKLENTİLERİ (HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEĞİ)
21. EXPECTATIONS OF COMPUTER ENGINEERING STUDENTS FROM IT SECTOR  (HARRAN UNIVERSITY COMPUTER ENGINEERING SAMPLE)
Öğr. Gör. Mehmet Bilal Er, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Derya Özgüler
22. EĞİTSEL VİDEO İZLENİRLİĞİ ÜZERİNE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
22. OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON EDUCATIONAL VIDEO WATCHING
Dr. Öğr. Üyesi. Fatih Balaman, Öğrt. Nihat Bal, Arş. Gör. Şenol Saygıner
23. MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ
23. ENTREPRENEURSHIP TRENDS OF MALATYA VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
Öğr. Gör. Müslüm Aydın, Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler
24. MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİLERİ
24. MALATYA VOCATIONAL SCHOOL TECHNICAL PROGRAM STUDENTS' COMMUNICATION AND EMPATHY SKILLS
Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı, Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Okt. Müslüm Aydın
25. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN GRUP ÇALIŞMALARININ MESLEKİ UYGULAMA DERSLERİNDEKİ ETKİSİ
25. THE IMPACT OF GROUP AND STUDENTS OF CADASTRE PROGRAM STUDIES IN PROFESSIONAL APPLICATION LESSONS
Öğr. Gör. Kürşat Kaya, Öğr. Gör. Müslüm Aydın, Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler, Öğr. Gör. Buğra Kağızmanlı
26. ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE ETKİLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
26. CHARACTERISTICS AN EFFECTIVE TEACHER SHOULD HAVE ACCORDING TO TEACHER CANDIDATES
Doç. Dr. Mehmet Şahin, Öğrt. Ayşe Yiğitoğlu
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.

 

JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS