DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret430905

2013 Cilt 2 Sayı 1

2013 CİLT 2 SAYI  1 

Editörlerden

MAKALELER

BU SAYININ TAMAMI

SUZUKİ KEMAN OKULU VOLUM I. METODUNUN HEDEF DAVRANIŞLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Melike Kara, Yüksel PirgonMakale
02. ÖĞRETMEN ADAYLARINDA UMUTSUZLUK VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK
Aslı Uz Baş, Zekavet Kabasakal AbstractMakale
03. ÖĞRETMEN ADAYLARINDA YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
Zekavet Kabasakal, Aslı Uz Baş AbstractMakale
04. SPOR MEDYASININ TOPLUM ÜZERİNDEKİ SOSYOLOJİK ETKİSİ
Bahar Ünsal, Fikret RamazanoğluAbstractMakale
05. EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE UYGULANAN BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ(KEMAN) DERS PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Uslu, Ahmet Tirgi  AbstractMakale
06 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK DÜZEYLERİ
Serdar Tuna, Gülay TemizkalpAbstractMakale
07. YABANCI DİL ÖĞRETİMİ TARİHÇESİNDE YÖNTEM İNCELEMESİ
Zekeriya Hamamcı AbstractMakale
08. MÜZİK EĞİTİMİNİN YARATICILIK BOYUTU
Mustafa UsluAbstractMakale
09. KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ÖĞRENME ORTAMLARI: LİTERATÜR İNCELEMESİ
Muhittin Şahin, Tarık Kışla AbstractMakale
10. GENÇLERİN DOĞAYA İLİŞKİN DEĞER YÖNELİMLERİ VE DOĞA TERCİHLERİ
Sevilay Dervişoğlu, Dilek Sultan Kılıç AbstractMakale
11. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ,TUTUMLARI VE KAYGILARI
Dilek Sultan Kılıç, Sevilay Dervişoğlu AbstractMakale
12. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Ayşe Alkan, Ömer Durmuş AbstractMakale
13. OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA
Tülin Malkoç, Funda CeylanAbstractMakale
14. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİMCİ BİREYLERİN UYUM ALGI VE DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN UNSURLAR
Nurhayat Çelebi, Nilüfer Ülker AbstractMakale
15. CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDAKİ(1923-1946) İNSAN/BİREY YETİŞTİRME PARADİGMASININ SON OSMANLI BİRİKİMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Nurhayat Çelebi, H. Tezer Asan AbstractMakale
16. BİLİMİN DOĞAYA YANSIMALARI PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ
Ali Günay Balım, Huriye Deniş Çeliker, Suat Türkoğuz, Sevinç KaçarAbstractMakale
17. İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Veli Batdı AbstractMakale
18. 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAM BİLGİSİNDEKİ BAŞARI DURUMLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ: RİZE ÖRNEĞİ
Fadime Yiğit AbstractMakale
19. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNDE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNİN ROLÜ VE ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ
Asiye Kakırman Yıldız AbstractMakale
20. PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININİLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRNEKLEM KAVRAMINA YÖNELİK İSTATİSTİKSEL OKURYAZARLIK SEVİYESİNE ETKİSİ
Timur Koparan, Bülent Güven AbstractMakale
21. TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİL ÜRETİMİNE DAYALI SÖZCE ÜRETİMİ BECERİSİ EĞİTİMİ
Rifat Oymak AbstractMakale
22. İLKÖĞRETİM OKULLARININ KURUM DENETİMİSIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN DENETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
Salih Paşa Memişoğlu, Zeki Ekinci AbstractMakale
23. İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Seçil Evran, İrfan YurdabakanAbstractMakale
24. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEKİKADIN MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM ALGILARI
İnci Duygu Baytun, Ayşen Özerem AbstractMakale
25. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİZİLERİN YAKINSAKLIĞI KAVRAMI ÜZERİNE İSPAT DEĞERLENDİRME BECERİLERİ
Muhammet Doruk, Abdullah KaplanAbstractMakale
26. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL İSPATA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Muhammet Doruk, Abdullah Kaplan AbstractMakale
27. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Bahar Doğan, Eren Halil Özberk AbstractMakale
28. OKUMA ÇALIŞMALARINDA TANILAMA VE YÖNLENDİRME: PROGRAM-TABANLI ÖLÇMENİN UYGULAMASI
H. Kağan Keskin, Muhammet Baştuğ Abstract
Makale
29. KEMAN VE VİYOLADA TON ÜRETİMİ
H. Hakan Okay, Zafer Kurtaslan Abstract Makale
30. ÖĞRENCİLERİN HİKÂYE EDİCİ METİNLERDEKİ PROBLEMİBELİRLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Muhammet Baştuğ, H. Kağan Keskin AbstractMakale
31. ARŞİVLERDE ARAŞTIRMACI EĞİTİMİ PROGRAMLARI: TASARIM VE UYGULAMA SÜRECİ
Burçak Şentürk AbstractMakale
32. XVII-XVIII. YÜZYILLARDA DOĞU TÜRKİSTAN’DA EĞİTİM
Kadir TuğAbstractMakale
33. 19. YÜZYILDA YABANCILARIN GÖZÜYLE OSMANLI EĞİTİMİ
Cengiz Poyraz, Fatih ÖztopAbstractMakale
34. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEMATİK ÇOCUK KANALLARINDAKİ ÇİZGİ FİLMLERİ İZLEME ALIŞKANLIKLARI
Vahit İlhan, Çetin ÇetinkayaAbstractMakale
35 KAVRAMSAL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNE DAYALI OLARAK HAZIRLANAN FEN VE TEKNOLOJİ PLAN VE ETKİNLİKLERİ
Güliz Aydın, Ali Günay Balım AbstractMakale
36. ÖĞRENCİLERİN“HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM” KONULARINA İLİŞKİN KAVRAM YANILGILARI
Güliz Aydın, Ali Günay Balım AbstractMakale
37. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Sinan ÇınarAbstractMakale
38. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN FEN VE DOĞA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANDIKLARI ETKİNLİKLERİN BELİRLENMESİ
Sinan Çınar AbstractMakale
39 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA ORFF SCHULWERK PEDAGOJİSİNİN ETKİSİ
Özden Kuşcu, Gökhan Kayılı, Nurtuğ Barışeri AbstractMakale
40. FİZİK DERSLERİ İÇİN BAĞLAM TEMELLİ DRAMA UYGULAMALARI
M. Şahin Bülbül, Gülnur AktaşAbstractMakale
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS