DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret430904

2013 Cilt 2 Sayı 3

2013 CİLT 2 SAYI  3 

Editörlerden

MAKALELER

BU SAYININ TAMAMI

01. FEN DERSİNDE ZİHİN HARİTALARININ KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 
Güngör Keskinkılıç YumuşakAbstractMakale
02. İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDEN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ   
Sinan UğuzAbstractMakale
03. OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET, ANNE-BABA EĞİTİMİ VE YAŞ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN OKULA HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ    
Mustafa Uslu,  Banu UsluAbstractMakale
04. MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ
Cansev Karakuş AbstractMakale
05. İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ
Aytül Levent, Serpil UmuzdaşAbstractMakale
06. PİYANO EĞİTİMİNDE GÜNLÜK ÇALIŞMA YAPMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
Yüksel PirgonAbstractMakale
07. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ ÜNİVERSİTE TÜRÜNE, ÖĞRENİM GÖRÜLEN ALANA VE CİNSİYETE  GÖRE İNCELENMESİ
Sertel AltunAbstractMakale
08. BİYOÇEŞİTLİK KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA BİYOÇEŞİTLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa Derman, Mürşet Çakmak, Mehmet Diyaddin Yaşar, Aydın Kızılaslan, Hasan GürbüzAbstractMakale
09. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ
Nezahat Hamiden Karaca, Neriman Aral, Lütfullah KaracaAbstractMakale
10. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK SENARYOLAR HAZIRLAMA YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Harun Çelik, Gülşah Yılmaz, Ömer Faruk Şen, Uğur SarıAbstractMakale
11. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN BİLGİSAYAR DERSİNİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
Emre Pınarbaşı,  Mehmet Serkan UmuzdaşAbstractMakale
12. MÜZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA DEĞİŞEN PARADİGMA VE YÖNTEMLER
Gökmen ÖzmenteşAbstractMakale
13. ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI   
Mete Sipahioğlu, Mutlu ÖnerAbstractMakale
14. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Şehriban Koca, Hazan KurtaslanAbstractMakale
15. BİYOLOJİ DERSİNDE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALARIN ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ  
Mahbup Yalçın AbstractMakale
16. EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ FEN VE MATEMATİK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Ayşegül Aslan, Mustafa Yadigaroğlu AbstractMakale
17. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKME DAVRANIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ
İ. Alper Köse, Begüm ÖztemurAbstractMakale
18. FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ 
Mahmut SarıAbstractMakale
19. İLKÇAĞDAN MODERNİZME; BİLİM, SANAT VE FELSEFE BULUŞMALARI
Zuhal Arda, Hikmet Şahin, Semih BüyükkolAbstractMakale
20. ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KONULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Damla Bulut AbstractMakale
21. ORTAOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME ALANINDA MÜFREDAT ÖNERİSİ
Derya Karabak, Ali Güneş AbstractMakale
22. ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ASTRONOMİ KAVRAMIYLA İLGİLİ ALGILAMALARININ BELİRLENMESİ
Elif Bülbül, Ümmü Gülsüm İyibil, Çiğdem Şahin AbstractMakale
23. EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ 
Tuncay Sarıtaş, Nalan ÜnerAbstractMakale
24. MÜZİK EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Gülten Cüceoğlu Önder, Nurdan Kızıldeli SalıkAbstractMakale
25. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KORKU DÜZEYLERİYLE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Hilal Keklikci, Zehra YılmazerAbstractMakale
26. KLASİK VE FLAMENKO GİTAR SAĞ EL ÇALIM TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE GİTAR EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
Ulaş Özkasnaklı, Esra Dalkıran AbstractMakale
27. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE MUHASEBE
Berna DemirAbstractMakale
28. CAZ TEORİSİ KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
M. Devrim BabacanAbstractMakale
29. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sevilay Erkol, İlker UğuluAbstractMakale
30. İLKÖĞRETİMDE İŞLENEN EKOLOJİ KONUSUNUN 10. SINIF ÖĞRENCİLERİN EKOSİSTEM EKOLOJİSİ KONUSUNDAKİ HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SAPTANMASINDA KELİME İLİŞKİLENDİRMENİN KULLANILMASI
Handan Güneş, Ali İbrahim Can Gözüm AbstractMakale
31. İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ
Mahmut Fidan, Fatih UstaAbstractMakale
32. ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
Deniz Beste Çevik, Murat ÖzmadenAbstractMakale
33. YÖNETİM ANLAŞIYINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN YERİ
Aysel GüneyAbstractMakale
34. TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ İÇİN E-ÖĞRENME İÇERİĞİ GELİŞTİRME VE SUNMA DENEYİMİ
Serdar Solak, Uğur Yıldız, Elif Sungur, Nevin Kılıç, Umut Altınışık, Ertan Mert, Melih İnalAbstractMakale
35. STRES VE STRESİ ORTAYA ÇIKARAN DURUMLARIN ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Nevzat Demirci, Ali Osman Engin, İhsan Bakay, Özlem YakutAbstractMakale
36. KÜLTÜR KÖPRÜSÜ: ULUSLARARSI ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNİN ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK KULLANIMI
Fatih Destebaşı, Hüseyin Karabuğa AbstractMakale
37. 7.SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ÜNİTESİNDE KULLANILAN KAVRAMLARIN METİNLERDE KULLANILMA SIKLIKLARI
Gülşen Altıntaş, Şebnem Demiryürek, S.Uğur Altıntaş, Emine KahramanAbstractMakale
38. 9.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FRAKTALLAR VE DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ KONULARINDA İŞLEMSEL VE KAVRAMSAL BİLGİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Aytaç Kurtuluş, Fatoş Karaca AvciAbstractMakale
39. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Mehmet Serkan UmuzdaşAbstractMakale
40. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİ
Hatice Memişoğlu, Galip Öner AbstractMakale
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS