DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2021 CİLT 10 SAYI 4


2021 (01 KASIM) CİLT 10 SAYI 4

MAKALELER 
BU
SAYININ
TAMA
MI

01. UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA İLKOKUMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI: VELİ GÖZÜNDEN YAŞANANLAR VE DEĞERLENDİRMELER
01. TO GAINED READING SKILLS VIA DISTANCE EDUCATION: EXPERIENCES AND EVALUATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF PARENTS
Ahmet ALTUĞ, Doç. Dr. Orhan KUMRAL

02. SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ:TIMSS SORULARI ÖRNEĞİ
02. EVALUATION OF THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF EIGHTH GRADE STUDENTS IN SCIENCE LESSON: ANEXAMPLE OF TIMSS QUESTIONS
Uzman / Öğretmen Burak KIZILASLAN, Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT

03.İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA ve YARATICI OKUMA BECERİLERİ ile ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
03. EXAMINATION of READING COMPREHENSION AND CREATIVE READING SKILLS AND METACOGNITIVE AWARENESS of PRIMARY SCHOOL STUDENTS
 Aykut YETGİN, Doç.Dr. Mehmet KATRANCI

04. BİL-DÜŞÜN-TASARLA YAKLAŞIMINA DAYALI DENEY TASARIMLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININAKADEMİK BAŞARILARI VE YARATICILIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
04. THE EFFECTS OF EXPERIMENT DESIGNS BASED ON KNOW-THINK-DESIGN APPROACH ON ACADEMIC SUCCESS AND CREATIVITY OF TEACHER CANDIDATES
 Doktora Öğrencisi, Güneş KESKİN ÇEVİK, Dr. Öğretim Üyesi, Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ

05. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
05. INVESTIGATION OF VIEWS ON STUDENT-CENTERED CURRICULUM IN PRESCHOOL EDUCATION UNDERGRADUATE PROGRAM
 Yrd. Doç. Dr. Bengi SONYEL,Uzman Buse Nur UZUN

06. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV YAPTIKLARI KURUMLARDA OKUL YÖNETİM SÜRECİNE İLİŞKİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
06. THE PROBLEMS RELATED TO THE SCHOOL ADMINISTRATION PROCESS IN THE INSTITUTIONS PRESCHOOL TEACHERS EXPERIENCE AND SOLUTION SUGGESTIONS
 Doç. Dr. Adem BAYAR

07. NİTEL ARAŞTIRMADA FENOMENOLOJİ DESENİ: TÜRLERİ VE ARAŞTIRMA SÜRECİ
07. PHENOMENOLOGY DESIGN IN QUALITATIVE RESEARCH: TYPES AND RESEARCH PROCESS
Doç. Dr. Bilgen KIRAL 

08. OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN DALKAVUKLUK DAVRANIŞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
08. SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS OPINIONS ABOUT SYCOPHANCY BEHAVIOR
 Doç. Dr. Erkan KIRAL, Öğr. Esin DİLAN DİLMAÇ

09. OECD VERİLERİNE GÖRE TOPLUMSAL ÇIKTILAR İLE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EĞİTİMİN DIŞSALLIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
09. THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OUTCOMES AND EDUCATION IN TERMS OF THE EXTERNALITIES IN EDUCATION ACCORDING TO OECD DATA
 Dr. Barış ÇAVUŞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan makalelerin; intihal, etik ve diğer tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS