DUYURU
2023 Cilt 12 Sayı 3 (AĞUSTOS 2023) için  en geç 1  Temmuz 2023 Tarihine kadar, makale gönderebilirsiniz.  İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2023 Vol 12 Issue 3 (August 2023) until July 1, 2023 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret406721

2020 CİLT 9 SAYI 2


2020 (01 MAYIS) CİLT 9 SAYI 2

Editörlerden

MAKALELER 
BU
SAYININ
TAMA
MI

01. YABANCI DİL ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN İNGİLİZCE YAZMA ÖDEVLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
01. FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTORS’ VIEWS ON ENGLISH WRITING TASKS
Dr. Öğretim Üyesi. Hümset Seçkin
02. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
02. THE CORELATION BETWEEN SOCIAL STUDIESTEACHERS BELIEFS TOWARDS AND THEIR TEACHING SELF-EFFICACIES
İsmail Düz
03. “SORGULAMA TOPLULUĞU”NUN FELSEFİ VE KAVRAMSAL TEMELLERİ
03. PHILOSOPHICAL AND CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF "COMMUNITY OF INQUIRY"
Merve Çakır Kaytancı, Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı
04. MATEMATİK DERSİNDE ÖYKÜLEME YOLUYLA ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI, KALICILIK VE MOTİVASYONA ETKİSİ
04. THE EFFECT OF TEACHING ON ACADEMIC SUCCESS, PERMANENTITY AND MOTIVATION IN MATHEMATICS COURSE BY STORAGE
Pınar Ulupınar Özkuzukıran, Dr. Öğr. Üyesi. Yücel Kayabaşı
05. PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ÖĞRETME ANLAYIŞLARININ BELİRLENEN DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
05. THE INVESTIGATION OF THE LEARNING TEACHING APPROACHES OF PEDAGOGICAL FORMATION STUDENTS AND THE FACULTY OF EDUCATION BY DETERMINED VARIABLES
Doç. Dr. Serhat Süral, İrem Savran
06. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME EĞİTİMİNDE OYUN TABANLI KARAR VERME ALIŞTIRMALARININ KULLANILMASI
06. THE USAGE OF GAME- BASED DECISION- MAKING EXERCISES IN PREVENTING COLLISION AT SEA TRAININGS
Arş. Gör. Taha Talip Türkistanlı, Dr. Öğretim Üyesi. Barış Kuleyin
07. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA BULUT TABANLI PROGRAMLAR VE EĞİTİMDE KULLANIMI
07. CLOUD BASED PROGRAMS IN INDUSTRIAL DESIGN AND ITS USE IN EDUCATION
Arş. Gör. Gizem Bodur, Prof. Dr. Abdullah Togay
08. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
08. EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS OF MUSIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS: SAMPLE OF PAMUKKALE UNIVERSITY
Dr. Öğretim Üyesi. Serkan Demirtaş
09. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ VE ÖĞRETME- ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ
09. INVESTIGATION OF THE PRE-SERVICE TEACHERS 'LEARNING APPROACHES AND TEACHING- LEARNING CONCEPTIONS
Dr. Öğretim Üyesi. Miray Dağyar
10. YABANCI DİL ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA ÖDEVLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
10. FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTORS’ VIEWS ON ENGLISH SPEAKING TASKS
Dr. Öğretim Üyesi. Hümset Seçkin
11. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS KİTAPLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: DERS KİTABI TASARIMLARI
11. PRIMARY SCHOOL STUDENTS' VTEWS ON TEXTBOOKS: TEXTBOOK DESIGNS
Doç. Dr. Zekerya Batur, Şeyma Özdil
12. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
12. ATTITUDES OF MUSIC TEACHER CANDIDATES TOWARDS SCHOOL EXPERIENCE
Dr. Öğretim Üyesi. Soner Okan, Öğr. Gör. Perçin Demirkol
13. KATI HİYERARŞİK YAPIDAKİ BİR KURUMDA EĞİTMENLERİN DACUM İLE MESLEK ANALİZİ UYGULAMASI
13. OCCUPATIONAL ANALYSIS OF TRAINERS WITH DACUM IN A STRICT HIERARCHICAL INSTITUTION
Tarkan Düzgünçınar, Prof. Dr. İlhan Günbayı


www.jret.org
@ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan makalelerin; intihal, etik ve diğer tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.
JRET'DE ARA

 

www.ijifactor.com
http://oaji.net


http://sindexs.orghttp://www.rootindexing.com

Rootindexing