DUYURU
2023 Cilt 12 Sayı 3 (AĞUSTOS 2023) için  en geç 1  Temmuz 2023 Tarihine kadar, makale gönderebilirsiniz.  İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2023 Vol 12 Issue 3 (August 2023) until July 1, 2023 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret406721

2018 Cilt 7 Sayı 4

2018 (01 Kasım) CİLT 7 SAYI 4

Editörlerden

MAKALELER 
 BU
SAYININ
TAMAMI
01. SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLME İŞLEMİNDE KALANIN YORUMLANMASI KONUSUNDA PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
01. INVESTIGATION OF EIGHT GRADE STUDENTS’ PROBLEM POSING ABILITIES FOR INTERPRETATION OF THE REMAINDER IN DIVISION PROBLEMS
Dr. Öğr. Üyesi. Emre Ev Çimen,  Öğrt. Tuğba Tat
02. FEN BİLGİSİ ÖĞETMEN ADAYLARININ GENEL BİYOLOJİ DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI İLE  ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
02. EXAMINING THE CORRELATION BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE GENERAL BIOLOGY COURSE AND THE LEARNING STYLES IN SCIENCE TEACHER CANDIDATES
Arş. Gör. İclal Alkan, Doç. Dr. Fatma Mutlu
03. DOĞRU İNTERNET KULLANIMININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI, MEDYA OKURYAZARLIĞI VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
03. INVESTIGATION OF CORRECT INTERNET USAGE WITHIN THE FRAMEWORK OF INFORMATION LITERACY, MEDIA LITERACY AND INTERNET ADDICTION
Doç. Dr. Özgen Korkmaz, Doç. Dr. Recep Çakır, Yılmaz Öztürk
04. TEMEL DİL BECERİLERİNİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİSİ VE BİREYİN ANLAM EVRENİNİN OLUŞUMU VE GERÇEK YAŞAM BECERİLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ
04. RELATION OF BASIC LANGUAGE SKILLS TO ONE ANOTHER AND THE IMPORTANCE OF ACTUAL LIFE SKILLS AND DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL'S UNIVERSE
Prof. Dr. Ali Göçer
05. AKILLI TAHTA KULLANIMININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BAŞARISI VE TUTUMU ÜZERİNE ETKİLERİ
05. THE EFFECTS OF USING SMART BOARDS TO SCIENCE SUCCESSES AND ATTITUDES IN THE 7TH GRADE OF PRIMARY EDUCATION
Öğrt. Nihal Tüfekçi, Doç. Dr. Semra Benzer
06. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN YABANCI DİL EĞİTİMİNDE KULLANIMI VE EĞİTSEL OYUN GELİŞTİRİLMESİ
06. USING AUGMENTED REALITY ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND CREATING EDUCATIONAL GAME
Metin Büyükuygur, Prof. Dr. Ali Güneş
@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

www.ijifactor.com
http://oaji.net


http://sindexs.orghttp://www.rootindexing.com

Rootindexing