DUYURU
2024 Cilt 13 Sayı 1 (ŞUBAT 2024) için  en geç 1  Şubat 2024 Tarihine kadar, makale gönderebilirsiniz.  İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 1 (February 2024) until February 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam100
Toplam Ziyaret419467
Academindex
Idealonline
IAD
Google Scholar
ROOTINDEXING
arastirmax

CURRENT ISSUE (YENİ SAYI)

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi                   
Journal of Research in Education and Teaching 

KASIM, 2023   CİLT 12, SAYI 4      (YENİ SAYI)                 


Editörden           


From the Editor 

                                                                           

                                                                      


 KAPAK SAYFASI VE KÜNYE

 

TÜM SAYI

vi

01.

EMPOWERING SCHOOL LEADERS: ADDRESSING THE POST-COVID-19 PROFESSİONAL DEVELOPMENT NEEDS

07

01.OKUL LİDERLERİNİ GÜÇLENDİRMEK: COVİD-19 SONRASI MESLEKİ GELİŞİM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

Assoc. Prof. Olcay YAVUZ
02.EĞİTİMİN FİNANSMANI VE EĞİTİM HAKKINA DAİR ÖĞRETMEN VELİ VE YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ19
02.VIEWS OF TEACHERS, PARENTS AND ADMINISTRATORS ON THE FINANCING OF EDUCATION AND THE RIGHT TO EDUCATION

Melis GENCER,  Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA
03. THE EFFECT OF TECHNOSTRESS ON VARIOUS VARIABLES IN HIGH SCHOOL TEACHERS33
03. TEKNOSTRESİN LİSE ÖĞRETRETMENLERİ ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE ETKİSİ

Dr. Sinan BİLİCİ
04.İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN HAS OLMAYAN İNTEGRALLER KONUSUNDA MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ44
04. AN INVESTIGATION OF USING MATHEMATICAL LANGUAGE OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHER’ ON IMPROPER INTEGRALS

Bilim Uzmanı, İrem GEZGİN, Prof. Dr. Süha YILMAZ
05. NEOLİBERALİZM DALGASININ ETKİSİNDE EĞİTİM PAYDAŞLARI62
05.EDUCATION STAKEHOLDERS UNDER THE INFLUENCE OF THE WAVE OF NEOLIBERALISM

Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ
06.YENİ NESİL MATEMATİK SORULARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ72
06. TEACHER AND STUDENT OPINIONS ON NEW GENERATION MATHEMATICS QUESTIONS

Dr. Mine BAYAR

07. MOTHER TONGUE USE THROUGHOUT THE HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY: A COMPARATIVE STUDY THROUGH A STATE MIDDLE SCHOOL IN TURKEY85
07.MOTHER TONGUE USE THROUGHOUT THE HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY: A COMPARATIVE STUDY THROUGH A STATE MIDDLE SCHOOL IN TURKEY
English Teacher, Tolga SARICA, MA


08. PROJE OKULU ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİLİK ALGILARI: KARŞIYAKA 15 TEŞAL ÖRNEĞİ103
08.PROJECT SCHOOL TEACHERS' COMPETENCY PERCEPTIONS: KARŞIYAKA 15 TESAL EXAMPLE
Uzman Öğretmen Demet KARACAOĞLU,  Doç. Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU


09.

KİTAP DEĞERLENDİRME

117
09.Instructional Supervision: Applying Tools and Concepts- Sally J. ZEPEDA (Öğretim Denetimi: Uygulama Araçları ve Kavramlar-3. Baskıdan Çeviri
Prof. Dr. Pınar YENGİN SARPKAYA,  Uzm. Nazlı Sıla ÖNER, Uzm. Fadime GÜRSOY


10.OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI 124
10. 

PRINCIPALS'  INSTRUCTIONAL LEADERSHIP BEHAVIORS

Prof. Dr. Erkan KIRAL, Bilim Uzmanı Zeynep Kübra OKYAY


11. OPEN AND CLOSED INNOVATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THE PERCEPTION OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS ON THE SUPPORT GIVEN TO THEIR INNOVATIVE IDEAS143
11. EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE AÇIK VE KAPALI İNOVASYON:  ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN ALGILAMALARI 
Doç. Dr. Zeynep EREN 


DÜZELTME YAZILARI

01. 

DÜZELTME YAZISI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Filiz KARA,  Soner ERGÜL

02. 

DÜZELTME YAZISI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLEŞİK FORMÜLÜ VE GERÇEKLEŞEN TEPKİMELERİ YAZABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Filiz KARA,  Soner ERGÜL

               
                 

@HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.                                                                                                                                 

JRET'DE ARA

 

www.ijifactor.com
http://www.rootindexing.com

Rootindexing
http://oaji.net


http://sindexs.orgROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS