DUYURU
2023 Cilt 12 Sayı 4 (KASIM 2023) için  en geç 1  Kasım 2023 Tarihine kadar, makale gönderebilirsiniz.  İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2023 Vol 12 Issue 4 (November 2023) until November 1, 2023 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret411709

2020 Cilt 9 Sayı 1
2020 (01 ŞUBAT) CİLT 9 SAYI 1

Editörlerden

MAKALELER 
 BU
SAYININ
TAMA
MI
01. TERS YÜZ SINIF MODELİNİN YABANCI DİL EĞİTİMİNE ETKİSİ: META-ANALİZ ÇALIŞMASI
01. THE EFFECT OF FLIPPED CLASSROOM MODEL ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION: META- ANALYSIS STUDY
Necip Türker Çelebi, Prof. Dr. Salih Uşun
02. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC), TÜRKİYE VE İSVEÇ EĞİTİM VE EĞİTİM DENETİMİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
02. THE COMPARISON OF THE EDUCATION AND INSPECTION SYSTEMS IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC), TURKEY AND SWEDEN
Dr. Ögr. Üyesi. Oxana Manolova Yalçın, Uzm. Meryem Ayan
03. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİĞE YÖNELİK İLGİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
03. THE RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ATTITUDES TOWARDS MUSIC ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Sefa Biricik, Dr. Öğr. Üyesi. G. Filiz Önal
04. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
04. PRESERVICE SCIENCE TEACHERS' OPINIONS ON THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Arş. Gör. Nisa Yenikalaycı,  Öğr. Gör. Dr. İbrahim Yüksel
www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan makalelerin; intihal, etik ve diğer tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.


JRET'DE ARA

 

www.ijifactor.com
http://oaji.net


http://sindexs.orghttp://www.rootindexing.com

Rootindexing