DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret430902

2020 Cilt 9 Sayı 1
2020 (01 ŞUBAT) CİLT 9 SAYI 1

Editörlerden

MAKALELER 
 BU
SAYININ
TAMA
MI
01. TERS YÜZ SINIF MODELİNİN YABANCI DİL EĞİTİMİNE ETKİSİ: META-ANALİZ ÇALIŞMASI
01. THE EFFECT OF FLIPPED CLASSROOM MODEL ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION: META- ANALYSIS STUDY
Necip Türker Çelebi, Prof. Dr. Salih Uşun
02. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC), TÜRKİYE VE İSVEÇ EĞİTİM VE EĞİTİM DENETİMİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
02. THE COMPARISON OF THE EDUCATION AND INSPECTION SYSTEMS IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC), TURKEY AND SWEDEN
Dr. Ögr. Üyesi. Oxana Manolova Yalçın, Uzm. Meryem Ayan
03. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİĞE YÖNELİK İLGİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
03. THE RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ATTITUDES TOWARDS MUSIC ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Sefa Biricik, Dr. Öğr. Üyesi. G. Filiz Önal
04. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
04. PRESERVICE SCIENCE TEACHERS' OPINIONS ON THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Arş. Gör. Nisa Yenikalaycı,  Öğr. Gör. Dr. İbrahim Yüksel
www.jret.org @ Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan makalelerin; intihal, etik ve diğer tüm sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.


JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS