DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret430905

2023 CİLT 12 SAYI 4

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi   

Journal of Research in Education and Teaching 


KASIM, 2023
CİLT 12, SAYI 4 
                                                                  
                                                                SAYININ TÜMÜ

 

EDİTÖRDEN /   From the Editors

 

vi

01.

EMPOWERING SCHOOL LEADERS: ADDRESSING THE POST-COVID-19 PROFESSİONAL DEVELOPMENT NEEDS

07

01. OKUL LİDERLERİNİ GÜÇLENDİRMEK: COVİD-19 SONRASI MESLEKİ GELİŞİM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

Assoc. Prof. Olcay YAVUZ

02EĞİTİMİN FİNANSMANI VE EĞİTİM HAKKINA DAİR ÖĞRETMEN VELİ VE YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ19
02VIEWS OF TEACHERS, PARENTS AND ADMINISTRATORS ON THE FINANCING OF EDUCATION AND THE RIGHT TO EDUCATION

Melis GENCER,  Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA

03.THE EFFECT OF TECHNOSTRESS ON VARIOUS VARIABLES IN HIGH SCHOOL TEACHERS33
03.TEKNOSTRESİN LİSE ÖĞRETRETMENLERİ ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE ETKİSİ

Dr. Sinan BİLİCİ

04.İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN HAS OLMAYAN İNTEGRALLER KONUSUNDA MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ44
04.AN INVESTIGATION OF USİNG MATHEMATICAL LANGUAGE OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHER’ ON IMPROPER INTEGRALS

Bilim Uzmanı, İrem GEZGİN, Prof. Dr. Süha YILMAZ

05.NEOLİBERALİZM DALGASININ ETKİSİNDE EĞİTİM PAYDAŞLARI62
05.EDUCATION STAKEHOLDERS UNDER THE INFLUENCE OF THE WAVE OF NEOLIBERALISM

Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ

06.YENİ NESİL MATEMATİK SORULARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ72
06.TEACHER AND STUDENT OPINIONS ON NEW GENERATION MATHEMATICS QUESTIONS

Dr. Mine BAYAR

07.MOTHER TONGUE USE THROUGHOUT THE HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY: A COMPARATIVE STUDY THROUGH A STATE MIDDLE SCHOOL IN TURKEY85
07.
English Teacher, Tolga SARICA, MA
08.PROJE OKULU ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİLİK ALGILARI: KARŞIYAKA 15 TEŞAL ÖRNEĞİ103
08.PROJECT SCHOOL TEACHERS' COMPETENCY PERCEPTIONS: KARŞIYAKA 15 TESAL EXAMPLE

Uzman Öğretmen Demet KARACAOĞLU,  Doç. Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU

09. 

Instructional Supervision: Applying Tools and Concepts- Sally J. ZEPEDA (Öğretim Denetimi: Uygulama Araçları ve Kavramlar-3. Baskıdan Çeviri
117

Prof. Dr. Pınar YENGİN SARPKAYA,  Uzm. Nazlı Sıla ÖNER, Uzm. Fadime GÜRSOY


10.
124

10. 
Prof. Dr. Erkan KIRAL, Bilim Uzmanı Zeynep Kübra OKYAY


11.

OPEN AND CLOSED INNOVATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THE PERCEPTION OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS ON THE SUPPORT GIVEN TO THEIR INNOVATIVE IDEAS

143

11. 

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE AÇIK VE KAPALI İNOVASYON: ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN ALGILAMALARI 

Doç. Dr. Zeynep EREN 

DÜZELTME YAZILARI


01.

Filiz KARA,  Soner ERGÜL


02.

Filiz KARA,  Soner ERGÜL

www.jret.org @ Her hakkı saklıdır
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS