DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret430901

2023 CİLT 12 SAYI 3

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi                   
Journal of Research in Education and Teaching 2023 AĞUSTOS    CİLT 12 SAYI 3                                   
                                                                                                                                                                                                    TÜM SAYI 

 

EDİTÖRDEN From the Editors

 

vi

01.

Etkileşimli Tahtalarda Kullanılan Pardus İşletim Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri

06

 01.

Teacher's Opınıons On The Pardus Operatıng System Used In Interactıve Boards

 

 

Kadir Aslan, Ayşe Kazanci Tinmaz

 

02.

The Importance Of Online Warm-Up Activities

12

Prof. Dr. Hakan UŞAKLI
03. Sosyal Bilimler Lisesinde Okutulan Sosyoloji Ders Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğu Açısından İncelenmes28
03. An Examınatıon Of Socıology Textbooks Taught At Socıal Scıences Hıgh School In Terms Of Suıtabılıty Wıth The Currıculum
Gamze Aslan
04.Sınıf Öğretmenlerinin Davranışsal Güçlendirilmeleri İle Okul Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi38
04. Examining The Relationship Between Classroom Teachers' Behavioral Empowerment And School Happiness Levels
Neşem Erkoç Bilgen Kiral 
05.Eğitim Kurumlarında Sürdürülebilir Liderlik, Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 51
05.The Relationship Between Sustainable Leadership, Organizational Justice And Organizational İdentification İn Educational İnstitutions
Selçuk Polat Ebru Oğuz Canol Fatih Kaya
06. Uzun Sap Bağlama Eğitiminde Öğrencilik Rolünden Öğretmenlik Rolüne Geçiş: Fenomenolojik Bir Çalışma66
06. Transıtıon From A Student To Teachıng Role In Long Neck Baglama Educatıon: An Phenomenologıcal Study
Armağan Çintaş Avşar Yengin
07. Sınıf Yönetiminde Övgünün Etkisi: Özgüvenin Düzenleyici Rolüne Yönelik Deneysel Bir Çalışma82
07. The Effect Of Praıse On Classroom Management: A Medıatıng Role Of Student Self-Esteem
Özgür Bolat

www.jret.org @ Her hakkı saklıdır

JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS