DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2023 CİLT 12 SAYI 2

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi                   
Journal of Research in Education and Teaching 


2023 (MAYIS) CİLT 12, SAYI 2                      

Editörlerden                                               Sayının Tamamı
 

İÇİNDEKİLER

 

vi

01.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA HATAYA YAKLAŞIMLARI

07

01.

SCIENCE TEACHERS' APPROACHES TO ERROR IN ELECTRICAL CIRCUITS

 

 

Doç. Dr. Salih DEĞİRMENCİ

 

02.

 TAŞIMALI EĞİTİM VEREN OKULLARDA RİSKLERE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ

20

02.

INVESTIGATION OF OPINIONS ON RISK AND RISK MANAGEMENT IN SCHOOLS PROVIDING TRANSPORTED EDUCATION

 

 

Fatih Oğuz ÇELİK,  Doç. Dr. Ahmet AKBABA

 

03.

ÖĞRETMEN BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

39

03.

TURKISH ADAPTATION OF TEACHER COMMITMENT SCALE

 

 

Erhan DOLAPCI,  Prof. Dr. Feyzi ULUĞ

 

04.

OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL İÇİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BAŞARISINA ETKİSİ

53

04.

THE EFFECT OF SCHOOL ADMINISTRATORS’ IN-SCHOOL ATTITUDES AND BEHAVIORS ON TEACHERS' CLASSROOM MANAGEMENT SUCCESS

 

 

Doç. Dr. Ertuğ CAN,  Ceyhan ÇINAR

 

05.

ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE YÖNELİK MOTİVASYONU İLE ALGILADIĞI OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

68

05.

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' PROFESSIONAL MOTIVATION AND THEIR PERCEIVED SCHOOL CLIMATE

 

 

İrem AVCI,  Prof. Dr. Ebru OĞUZ CANOL,  Prof. Dr. Fatih KAYA,  Bülent KOCAMAN

 

06.

RURAL NEGLECT AND MODERNIZATION IN TÜRKİYE: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

82

06.

TÜRKİYE’DE KIRSAL İHMAL VE MODERNLEŞME: ZORLUKLAR VE PERSPEKTİFLER

 

 

PhD Candidate, Hasan GÖNDER

 

07.

İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMINA (İYEP) İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

92

07.

EVALUATION OF CLASSROOM TEACHERS' OPINIONS ON TRAINING PROGRAM IN PRIMARY SCHOOLS (IYEP)

 

 

Bilgen TARHAN,  Prof. Dr. Adem BAYAR

 

08.

ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

107

08.

INVESTIGATION OF THESES ON AUGMENTED REALITY APPLICATIONS IN SECONDARY SCHOOL SCIENCE CLASSES

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BAKAR-ÇÖREZ, Rümeysa ERTUĞ

 

09.

ERGENLERDE CAN SIKINTISI VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ: YAŞAMDA ANLAM ARAYIŞI VE ANLAMIN VARLIĞININ ARACI ROLÜ

121

09.

THE RELATIONSHIP BETWEEN BOREDOM AND HAPPINESS IN ADOLESCENTS: THE MEDIATING ROLE OF THE SEARCH FOR MEANING, AND THE PRESENCE OF MEANING IN LIFE

 

 

Nesli BEKAR, Merve ATALAY,  Aşkın SARIOĞLU,  Nurdan BARAKAZİ,  Filiz ÜNVER TUNA

10.

ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİ KAVRAMININ VE KOŞULLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

 134

10.

EXAMINATION OF TEACHER AUTONOMY CONCEPT AND CONDITIONS ACCORDING TO TEACHER'S OPINIONS

 

 

https://zenodo.org/records/10708108

Doç. Dr. Zeynep EREN, İbrahim YAŞA

 

 

JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS