DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2022 CİLT 11, SAYI 4

  2022 KASIM : CİLT 11, SAYI 4                                                                                                                                     
                                                                                                    TÜM SAYI

 

     EDİTÖRDEN  (ÖN SAYFALAR)                                                                   
                                                                          

01.

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KAYIRMACILIK DAVRANIŞLARI

01.

FAVORITISM BEHAVIOR OF SCHOOL PRINCIPLES

 

 

Özlem İŞLEK, Doç. Dr. İbrahim GÜL

 

 

 

 

02.

ACCESSING HEALTHCARE SERVICES IN TIMES OF GLOBAL PANDEMICS – CHALLENGES AND SOLUTIONS

02.

KÜRESEL PANDEMİ DÖNEMLERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM: ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER

 

 

Prof. Mariela Deliverska, Dr. Ivan Doshkov

 

 

 

 

03.

OSMANLI DEVLETİNDE ISLAHAT FERMANINDAN SONRA EĞİTİM SİSTEMİ VE YAPILAN EĞİTİM REFORMLARI

03.

EDUCATION REFORMS AND EDUCATION SYSTEM IN OTTOMAN EMPIRE AFTER THE OTTOMAN REFORM EDICT

 

 

Murat ŞAHİN

 

 

 

 

04.

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABINDA YER ALAN DEĞERLENDİRME SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

04.

INVESTIGATION THE EVALUATION QUESTIONS IN 7th GRADE SCIENCE WORKBOOK ACCORDING TO REVISED BLOOM’S TAXONOMY

 

 

Zeynep ÇOLAK ŞEKER, Doç. Dr. Cihat DEMİR

 

 

 

 

05.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

05.

DETERMINING OF DIGITAL CITIZENSHIP LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Emre BAYSAN, Dr. Engin BAYRA

 

 

 

 

06.

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM MEVZUATININ ANALİZİ

06.

ANALYSIS OF EDUCATIONAL LEGISLATION ON SCHOOL-ENVIRONMENT RELATIONS

 

 

Doç. Dr. Erkan KIRAL, Bilim Uzm. Aynur SUÇİÇEĞİ

 

 

 

 

07.

OKULLARDA KARİYER EĞİTİMİ PROGRAMLARININ UYGULANMASI VE YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN GÖRÜŞLERİ

07.

OPINIONS OF PSYCHOLOGICAL ADVISORS ON THE APPLICATION OF CAREER EDUCATION PROGRAMS IN SCHOOLS AND THE WORKS DONE

 

 

Özge KURNAZ, Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan BOZKURT

 

 

 

 

08.

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK SEBEPLERİNİN DERİNLEMESİNE İNCELENMESİ

08.

IN-DEPTH EXAMINATION OF TEACHERS' CAUSES OF ORGANIZATIONAL SILENCE

 

 

Prof. Dr. Adem BAYAR, Ali Ercan BOZDUMAN

 

 

 

 

09.

PSYCHODRAMA APPLICATIONS IN WAR

09.

SAVAŞTA PSİKODRAMA UYGULAMALARI

 

 

Prof. Dr. Hakan UŞAKLI

 

 

 

 

10.

CORRUPTION RISKS IN CONTEXT OF COVID-19

10.

COVID-19 BAĞLAMINDA YOLSUZLUK RİSKLERİ

 

 

Assoc. Prof. Jordan DELIVERSKY

 

11.RESMİ VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA HİBRİT EĞİTİM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
11.INVESTIGATION OF HYBRID EDUCATION APPLICATIONS IN OFFICIAL AND PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Doç. Dr. Esef Hakan TOYTOK, Filiz ÖZTAŞ

12.OKUL YÖNETİCİLERİ, ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖNCELİKLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
12.PROSPECTIVE SCHOOL ADMINISTRATORS’, TEACHERS’, TEACHER CANDIDATES’ AND PARENTS’ VIEWS ABOUT THE PRIORITY PROBLEMS OF TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SOLUTIONS

Doç. Dr. Zeynep EREN

13.THE ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSOCIAL BEHAVIORS AND POSITIVE VOICE BEHAVIORS
13.PROSOSYAL DAVRANIŞ VE POZİTİF SES ÇIKARTMA DAVRANIŞINDA LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ

Dr. İlknur DURDU, Prof. Dr. Ruhi SARPKAYAJRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS