DUYURU
DERGİYE ADAY MAKALE GÖNDERİMİNDE

-TAM METİN (İSİMLİ- YAZAR BİLGİLERİ GİRİLMİŞ-ünvan, kurum, orcid, mail, ülke)
-TAM METİN (İSİMSİZ KOPYA)
-TELİF DEVİR FORMU (İMZALI-PDF) (SİTEDE MEVCUTTUR)
-YAZAR KONTROL LİSTESİ (SİTEDE MEVCUTTUR)
-ETİK KURUL RAPORU
-BENZEŞİKLİK RAPORU (TURNITİN YA DA ITHENTICATE)
BELGELERİNİ GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

Eksik belge gönderiminde değerlendirme süreci başlatılmaz. 


2024 Cilt 13 Sayı 3 (AĞUSTOS 2024) için  en geç 1  AĞUSTOS 2024 Tarihine kadar,
makale gönderebilirsiniz. 
İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2024 Vol 13 Issue 3 (AUGUST 2024) until August 1, 2024 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret430907

2022 CİLT 11 SAYI 3

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching

2022 CİLT 11, SAYI 3

Editörden                                                   Tüm Sayı 


 

İÇİNDEKİLER

 

vi

01.

Liselere Giriş Sınavlarında Yer Alan Matematik Sorularının Karşılaştırılması

07

01.

Comparıson Of Mathematıcs Questıons In Hıgh School Entrance Exams 

 

 

Savaş BAŞTÜRK, Mehtap TAŞTEPE

 

02.

Opinions Of School Administrators On The Physical Characteristics Of Primary Schools

18

02.

İlköğretim Okullarının Fiziksel Özelliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

 

Nurtaç ÜSTÜNDAĞ KOCAKUŞAK

 

03.

Argumentation Skills Of Pre-Service Elementary Teachers (Psts) About Open-Air Pressure

 32

03.

İlköğretmen Adaylarının Açık Hava Basıncına İlişkin Argümantasyon Becerileri         

 

 

Pelin METE

04.

Piyano Eğitimi Başlangıç Metotlarında Kullanılan Yaklaşımlar

 49

04.

Approaches Used In Starting Methods Of Piano Education

 

 

Devrim BABACAN, Ezgi BABACAN 

 

05.

Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı (2000-2021): Betimsel Bir Analiz

58

05.

20 Years Of Education In Turkey (2000-2021): A Descriptive Analysis

 

 

Ertuğ CAN, Şenol SEZER

 

06.

Çağdaş Denetim Kapsamında Öğretmen Adaylarının Ders Denetimleri

70

06.

Course Supervision Of Teacher Candidates Within The Context Of Contemporary Education Supervision

 

 

Buket DOĞAN, Saadet KURU ÇETİN 

 

07.

Türkiye, Estonya Ve Fransa Eğitim Yönetim Sistemlerinin Değişik Parametrelere Göre Karşılaştırılarak İncelenmesi

  83

07.

A Comparatıve Examination Of Turkey, Estonia And France Education Management Systems According To Different Parameters

 

 

Esef Hakan TOYTOK , Ayşe GÖK, Zeynep Tuğba PAKSOY

 

08.

Küçük Çocuklarda Cinsiyete Göre Sosyal Ve Duygusal Yeterlik

95

08.

Social And Emotional Competence Of Young Children By Gender

 

 

Tuğba ABANOZ, Hülya Gülay OGELMAN, Seda SARAÇ

 

09.

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının, Çevre Dostu Davranışları, Çevre Kimlikleri Ve Empati Düzeylerinin İncelenmesi

105

09.

Investigation Of The Environmental Friendly Behaviors, Environmental Identity And Empathy Levels Of Pre-Servıce Teachers

 

 

 Hande GÜNGÖR, İlkay GÖKTAŞ, Hülya Gülay OGELMAN

 

10.

Vatandaşlık Ve Tarih Öğretiminde Kadınların Siyasal Haklar Geçmişine Odaklanmak: Kadınlar Da Oradaydı! Projesi Örneği

114

10.

Focusıng On Women's Political Rights History In The Citizenshıp/History Teaching: The Case Of The Women Were Also There! Project Example

 

 

Gülçin DİLEK

 

11.

Göç Çocuk Ve Eğitim

130

11.

Immigration, Children And Education

 

 

Gülsün ŞAHAN 

 

12.Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Toplumsal Sorun Algılarının İncelenmesi135
12.An Investigation On Socıal Studies Teachers' Perceptıons Of Social Problems
Bilgin Ünal İBRET,  Esra KAPTAN İZMİR, İnanç GENÇ

13.Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri 146
13.Workaholism Tendencies Of School Adminitrators
Yusuf GİDİŞ, Bilgen KIRAL

14.

 Mesleğin İlk Yıllarında Psikolojik Danışmanların Yaşadığı Sorunlar

158
14.

Problems Faced By Psychologıcal Advısors In The Fırst Years Of The Professıon

Adem BAYAR, Gülçimen ÇALIŞKAN @HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
JRET'DE ARA

 

ICONTE 2024


DERGİMİZ 15. EĞİTİMDE YENİ 
YÖNELİMLER KONGRESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİR.

DERGİYE GÖNDERİLECEK 
MAKALELERİ LÜTFEN BİLDİRİ
OLARAK KONGREMİZE
GÖNDERİNİZ.

2024 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

IEXCEL-2024 

ERIHPLUS
TÜRK EĞİTİM INDEKSI
ROAD
EMÜDER
OPEN ACCESS