Amaç ve Kapsam

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nin (Journal of Research in Education and  Teaching)  ilk sayısı 2012 yılı Şubat ayında yayınlanmıstır. Uluslararası  dergimiz, her yıl düzenli olarak; Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım Aylarıının ilk gününde yayınlanmaktadır.  Dergide, arastırmalara ve kuramsal çalışmalara yer verilmektedir.

Derginin temel amacı; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yetiskin egitiminde ögrenmeyi, bir başka deyişle yaşamboyu eğitimi ve öğrenmeyi artırmak, eğitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nde makaleler ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Ancak DOI Numarası alınarak daha başka indekslere başvurulabilmesi ve yayın giderlerinin karşılanması için daha sonraki sayılarda yasal çerçevede ücret alınması düşünülmektedir. Belli bir ücret alınarak bu derginin yayın hayatını sürdürmesi yazarlar için de kolaylık sağlayacaktır. Çünkü yayın için ücret alınıp yasal kurallara da uyularak; faturası da verilerek, hakemlere de hakemlik ücreti ödendiğinde, yayın sürecinin daha da hızlı olabileceği düşünülmektedir. Bu konu; editörler, yayın, danışma ve bilim kurulunda görevli meslektaşlarımızla yapılacak toplantıda karara bağlanacaktır. Karar hakkında www.jret.org sitesinde açıklama yapılacaktır.

JRET'DE ARA

 

www.iconte.org
www.ijifactor.com
http://oaji.net


http://sindexs.orghttp://www.rootindexing.com

Rootindexing