DUYURU
2023 Cilt 12 Sayı 4 (KASIM 2023) için  en geç 1  Kasım 2023 Tarihine kadar, makale gönderebilirsiniz.  İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2023 Vol 12 Issue 4 (November 2023) until November 1, 2023 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret411710

Aday Makale Değerlendirme Süreci (Peer Review Policy)

ADAY MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
jret2022@gmail.com  e posta adresine Makale Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile birlikte gönderilen  aday makaleler editörler tarafından öncelikle;  şekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu ile ilgili olarak ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan makaleler kabul edilmez ve yazar ya da yazarlarına bildirilir. Hakemlerin değerlendirmesi için uygun görülen makaleler ilgili editör tarafından iki hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler yayın kurulu üyelerinden olabileceği  gibi, bilim kurulu üyeleri arasından da olabilir. Ayrıca misafir editör, aday makalenin özelliğine göre bilim kurulunda olmayan hakem ya da hakemlere, değerlendirme için gönderebilir. Değerlendirme sonuçlarına göre Editörler ya da Misafir editör hakem raporlarını inceler ve bu raporları dikkate alarak makale hakkında gerekli işlemleri yaparlar.


PEER REVIEW POLICY
Candidate articles sent together with the Article Copyright Transfer Agreement to jret2022@gmail.com e-mail address are primarily sent by the editors; The form, the language of writing, and the relevance and accuracy of the statistics used are taken into consideration beforehand. Articles that do not have the required features are not accepted and the author or authors are notified. The articles deemed suitable for the evaluation of the referees are sent to the two referees anonymously by the relevant editor. Referees can be from the members of the editorial board or from among the members of the scientific board. In addition, the guest editor may send the candidate article to the referee or referees who are not in the scientific committee for evaluation, depending on the characteristics of the article. According to the results of the evaluation, the Editors or the Guest Editor examine the referee reports and take the necessary actions about the article by taking these reports into account.


JRET'DE ARA

 

www.ijifactor.com
http://oaji.net


http://sindexs.orghttp://www.rootindexing.com

Rootindexing