DUYURU
2023 Cilt 12 Sayı 4 (KASIM 2023) için  en geç 1  Kasım 2023 Tarihine kadar, makale gönderebilirsiniz.  İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Call for Papers

 You can submit an article for 2023 Vol 12 Issue 4 (November 2023) until November 1, 2023 at the latest. Thank you for your interest, and we wish you good luck in your work.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret411790

ANASAYFA

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi                   
Journal of Research in Education and Teaching 

Yayıncı: Eğitimde Mükemmellik Derneği


2023 (AĞUSTOS) CİLT 12, SAYI 3                      

Editörlerden                                               Sayının Tamamı

    
 

 

İÇİNDEKİLER

 

vi

01.

Etkileşimli Tahtalarda Kullanılan Pardus İşletim Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri

06

01.

Teacher's Opınıons On The Pardus Operatıng System Used In Interactıve Boards

Kadir Aslan
Ayşe Kazanci Tinmaz

 

02.

 The Importance Of Online Warm-Up Activities

12

 

Hakan Uşaklı

 

03.

Sosyal Bilimler Lisesinde Okutulan Sosyoloji Ders Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğu Açısından İncelenmesi

28

03.

An Examınatıon Of Socıology Textbooks Taught At Socıal Scıences Hıgh School In Terms Of Suıtabılıty Wıth The Currıculum

 

 

Gamze Aslan

 

04.

Sınıf Öğretmenlerinin Davranışsal Güçlendirilmeleri İle Okul Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

28

04.

Examining The Relationship Between Classroom Teachers' Behavioral Empowerment And School Happiness Levels

 

 

 Neşem Erkoç
Bilgen Kiral

 

05.

51

05.

The Relationship Between Sustainable Leadership, Organizational Justice And Organizational İdentification İn Educational İnstitutions

 

 

Selçuk Polat
Ebru Oğuz Canol
Fatih Kaya

 

06.

Uzun Sap Bağlama Eğitiminde Öğrencilik Rolünden Öğretmenlik Rolüne Geçiş: Fenomenolojik Bir Çalışma

66

06.

Transıtıon From A Student To Teachıng Role In Long Neck Baglama Educatıon: An Phenomenologıcal Study

 

 

Armağan ÇintaşAvşar Yengin

 

07.

Sınıf Yönetiminde Övgünün Etkisi: Özgüvenin Düzenleyici Rolüne Yönelik Deneysel Bir Çalışma

82

07.

The Effect Of Praıse On Classroom Management: A Medıatıng Role Of Student Self-Esteem 

 

 

Özgür Bolat

 

                                                               @HER HAKKI SAKLIDIR. DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.                                                                                                                                 

JRET'DE ARA

 

IEXCEL 2023

DERGİMİZ IEXCEL VE ICONTE
KONGRELERİNİ 
DESTEKLEMEKTEDİR. 


www.ijifactor.com
http://oaji.net


http://sindexs.orghttp://www.rootindexing.com

Rootindexing